Tidsprofetier – Liste over alle

I Bibelen finnes det flere tidsprofetier.
(Klikk på linken som går til artikler som gir et innblikk i de forskjellige profetiene)

 

I det gamle testamentet:

40 dager og 40 netter – Tiden Gud ville la det regne over jorden i Noas dager. (1.Mos.7,4)

400 år  – Tiden Gud sa Abraham og hans etterkommerne skulle leve som fremmede i et land som ikke var deres  (1.Mos. 15:13, Se også 2.Mos.12:40)

40 år – Tiden Guds folk måtte vandre i Ødemarken som straff for deres ulydighet. (4.Mos. 14,34)

70 år – Tiden Gud ville la Juda være i fangenskap i Babylon (Jer.25,11)

70 år – Profetien om Tyrus (Jes.23,15)

7 tider – Profeti til Nebkadnessar om hans personlige fall. (Dan.4,25)

2300 aftener og morgener – Tiden som pekte hen til renselsen av helligdommen. (Dan.8,14)

En tid, tider og en halv tid – En tidsperiode Guds fiende skulle undertrykke Guds folk. (Dan.7,25)

70 uker – Tiden Juda fikk tildelt til å omvende seg og ta imot Messias. (Dan.9,24)

1290 dager – Fra ødeleggelsens vederstyggelighet blir satt opp til den mister sin stormakt. (Dan.12,11)

1353  dager – Som fortsettelse på profetien over får vi vite at de er ‘salige’ de som holder ut til denne tiden. (Dan.12,12)

 

Verdt å merke seg:

  • I Bibelen har profetiske dager ofte den samme betydning som fysiske år. Altså en dag tilsvarer ett år. (4.Mos. 14,34, Ezekiel 4:4-6  Andre exempler på forståelsen av 7 år som ‘en uke’: 1.Mos.29,27) År for dag prinsippet er for det meste brukt om når Gud straffer eller tukter et ‘utro’ folk. De 70 årene i Babylon er dog vanlige år.
  • De fleste Bibel forskere gjennom tidene har akseptert at de 70 ukene i Dan.9 er snakk om år-uker, altså 490 vanlige år. Denne profetien handler om Messias sitt komme og om det var snakk om fysiske dager var Messias en figur som kom mange år før Kristus og som ingen har hørt om ellers er profetien feil. Tolkes den som år-uker passer tiden med da Jesus kom, derfor har mange jøder sagt en forbannelse over den jøde som studerer denne tids-profetien.
  • Forståelsen at de 70 ukene i Daniel er år-uker påvirker også den forståelse at de andre tidsprofetiene i boken også omhandler år for dag prinsippet.
  • Begrepet en tid, tider og en halv tid.  En tid er et år, tider er 2 år og en halv tid er et halvt år. Dette begrepet tilsvarer 3,5 år. Hvis dag/år prinsippet er brukt tilsvarer de 3,5 profetiske årene 1260 vanlige år. Denne tids-profetien (1260 år) er gjentatt i Det nye testamentet (Åpenbaringsboken) flere ganger.

 

I det nye testamentet:

10 dager – Tiden menigheten i Smyrna skulle ha særskilt trengsel. (Åp.2,10)

5 Måneder – Tiden et folkeslag skulle ha spesielt makt til å pine. (Åp.9,5 & 9,10)

42 Måneder – Guds stad skal bli tråkket ned i denne perioden (Åp.11,2)

42 Måneder – ‘Dyret’ får makt til å holde på i denne tidsperioden. (Åp.13,5)

1260 dager – Guds to vitner forkynner klædd i sekk. (Åp.11,3)

3,5 dager – Tiden Guds vitner er ødelagt og så vil gjenoppstå (Åp.11,9 & 11)

1260 dager – Tiden ‘kvinnen’ må flykte og leve i ødemarken. (Åp.12,6)

1000 år – Tiden Satan skal bindes eller fengsles (Åp.20,2 & 7)

 

Verdt å merke seg:

  • Noen av tidsprofetiene samstemmer med de i Daniels bok. Daniels bok viser helt fra hans tid til Jesus gjenkomst, det er derfor sannsynlig at det er snakk om samme makter som hersker.
  • De 42 månedene er 1260 år hvis man bruker dag-år prinsippet da en bibelsk måned var på akkurat 30 dager. Det samme gjelder de 3,5 dagene (3,5 profetiske dager (hver måned 30 dager) omgjordt til år blir 1260 fysiske år) Tidsperioden på 1260 år er dermed gjentatt 5 hele ganger i Åpenbaringsboken ved forskjellige begrep da 1260 dager, 42 måneder og 3,5 år alle blir 1260 hvis man bruker år for dag prinsippet. Tiden er også brukt i Daniels bok en gang, og en nærliggende profeti i slutten av Daniel 12.

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply