Denne tidsprofetien blir uttalt i 1.Mosebok og omhandler tidsrommet Gud ville la det regne over jorden under vannflommen. Både profetien og oppfyllelsen er omtalt i samme bok.

“For om syv dager vil jeg la det regne på jorden i firti dager og firti netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt.” (1.Mos. 7:4)

“I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter.” (1.Mos. 7:11-12)

Dette er en tidsprofeti fordi Gud sa på forhånd hvor lenge det ville regne.

Tallet 40 i Bibelen.

I denne sammenheng kan det være at tidsepoken ikke har noe videre betydning.

Vi kan likevel se på andre tidspunkter hvor tallet 40 er brukt i Bibelen. Den nærmeste i betydning er kanskje Israel sin straff etter å ha valgt å ikke gå inn i det lovede land.  Israel hadde sendt 12 speidere til å vurdere landet før de begynte å innta det. Men 10 av speiderne ble redde når de så hvor store og sterke folkeslagene som bodde der var. På grunn av deres innflytelse valget folket å gå imot Guds plan. To av speiderne var trofaste. Deretter blir det fortalt: “Likesom I utspeidet landet i firti dager, således skal I lide for eders misgjerninger i firti år, et år for hver dag; og I skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra eder.” (Num 14:34) Straffen var altså at de måtte vandre i ørkenen i 40 år før de igjen fikk sjangsen til å innta landet. Vannflommen var også en straffedom over folket som levde på den tiden. Deretter ser vi altså 40 dager to ganger i forbinnelse med straffedom. Likevel knyttes de 40 årene Israel fikk med hvor lenge de 12 speidet på landet og ingen andre sammenheng.

En annen gang Gud straffer i 40 år er under dommertiden: “Men Israels barn gjorde atter det som var ondt i Herrens øine; og Herren gav dem i filistrenes hånd i firti år.” (Dom. 13:1)
I Åpenbaringsboken ser vi en annen straffedom som varer i 40 måneder. (Åp.9,5)  Gud ga også Egypt en straffedomsperiode på 40 år: “Og jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken blandt ødelagte land, og dets byer skal ligge øde blandt ødelagte byer i firti år, og jeg vil sprede egypterne blandt folkene og strø dem ut i landene.” (Esek. 29:12)

Moses var på fjellet med Herren i 40 dager og 40 netter: “Og Moses gikk midt inn skyen og steg op på fjellet; og Moses var på fjellet i firti dager og firti netter.” (2.Mos. 24:18)
Moses var også utlending i Midian i 40 år: “Men Moses flyktet for dette ords skyld, og blev en utlending i Midians land og fikk der to sønner.
Act 7:30  Og da firti år var til ende, åpenbarte en engel sig for ham i berget Sinais ørken i en brennende tornebusk.” (Ap.Gj. 7:29)
Kjempen Goliat stilte seg fremfor Israels hær i 40 dager: “Filisteren gikk frem både morgen og aften; i firti dager stilte han sig frem.” (1Sa 17:16)

Det gikk rundt 40 år fra Jeremia ble valgt til profet for å forkynne for folket deres synder til Jerusalem ble inntatt og ødelagt.

Jesus ble fristet i ødemarken i 40 dager.

Jona forkynte for Niniveh at byen skulle ødelegges etter 40 dager.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here