Bibelen følger ikke den gregorianske kalender men sin egen. Året begynner på våren ca mars/april.  Når det står datoer i Bibelen er det etter denne Bibelske kalenderen.

Under kan du se Bibelske hendelser som er knyttet til de forskjellige månedene.

Den første måneden Nisan/Abib (Mars/April):

Dag 1:

 • Jorden var blitt tørr etter vannflommen. (1.Mos.8,13)
 • Israel ble bedt om å reise tabernaklet på denne dagen. (2.Mos.40.2)
 • Hisikia renser tempelet. Folket helliger seg
  (2.Krøn.29,3 & 29,17)
 • Esra begynner forberedelsene til reisen fra Babylon til Jerusalem. (Esra 7,9)
 • Esra avslutter granskingen av de som hadde tatt hedenske koner. (Esr.10,17)
 • Det blir kastet lodd I Hamas påsyn angående jødene. (Est.3,7)
 • Herren kommer til Esekiel og forteller om den politiske situasjonen, bl.a profeti mot Egypt. (Esek.29,17)
 • Gud befaler rensing av helligdommen med blodet av en ung okse. (Esek.45,18)

Dag 8

 • Hisikias tid: De går inn I Herrens forhall for å rense Herrens hus I 8 dager. (2.Krøn.29,17)
 • Jesus kommer til Betania og Maria salver Jesu føtter med kostbar salve. (Joh.12)

Dag 9

 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 1.
 • Jesus sitter på et ungt esel og rir mot Jerusalem mens han blir hyllet. (Joh.12)

Dag 10:

 • Vær familie I Israel skulle velge seg ut et lam. (2.M.12,3)
 • -Israel går over jordan elven.(Jos.4,19)
 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 2.

Dag 11:

 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 3

Dag 12:

 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 4.
 • Esra og folket som reiser ut av Babylon bryter opp fra Ahava elven for å fortsette reisen mot Jerusalem. (Esra 8,31)

Dag 13:

 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 5.
 • Ahasverus
  skrivere kalt sammen, et skriv mot jødene som ble forseglet. (Est.3,12)

Dag 14:

 • Lammet skulle ofres og spises.
  (2.M.12,6)
 • Israels barn har leir i Gilgal og holder påske der. (Jos.5,10)
 • Hisikia: Renser Herrens hus dag 6.
 • Josjia og folket holder påske. (2.Krøn35,1)
 • De som kom ut av Babylon holdt påske. (Esra.6,19)
 • Gud befaler påske høytid I forbinnelse med Esekiels tempel. (Esek.45,21)
 • Jesus renser tempelet. (Joh.2,13)
 • Jesus spiser nattverd med disiplene kvelden før. (Joh.13)

Dag 15:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 1
 • Israel dro ut fra Ra’amses i Egypt. (4.M.33,3)
 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 7.
 • Jesus ligger i graven
 • Jakob drept, Peter kastet I fengsel. (Ap.Gj.12,1-5)

Dag 16:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 2
 • Hisikia:
  Renser Herrens hus dag 8.
 • Jesu oppstandelse

Dag 17:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 3

Dag 18:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 4

Dag 19:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 5

Dag 20:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 6

Dag 21:

 • De usyrede brøds høytid
  Dag 7

Dag 22:

 • Paulus seiler ut fra Filippi. (Ap.gj.20,6)

Dag 24:

 • Daniel står ved elven Hiddekel og får se et syn og får profetiene omtalt I kapittel 10-12. (Dan.10,4)

Dag 27:

 • Paulus kommer til Troas. (Ap.Gj.20)

Dag 28:

 •  Paulus I Troas.

Dag 29:

 • Paulus I Troas.

Dag 30:

 •  Paulus I Troas.

_____________________________
Andre hendelser i den første måneden:

 • Herrens engel kommer til Josva, Israel går over Jordan elven og inntar Jeriko.
 • Mellom 10 – 20 i den første måneden: Ruth og Naomi ankommer Betlehem.  (Ruth 1:22)
 • Elisa gjør et mirakel hvor mat blir velsignet og nok til en stor mengde.
  (2Ki 4:42)

Den andre måneden (SIV) (April/Mai):

Dag 1:

 • Herren taler til Moses I Sinai ørkenen (I sammenkomstens telt) I det andre året etter de forlot Egypt. (4.Mos.1,1)
 • Folket lar seg skrive inn I ættelistene. (4.Mos.1,18)
 • Folket begynner å bygge på det andre tempelet etter fangeskapet I Babylon. (Esr.3,8)
 • Paulus I Troas

Dag 2:

 • Salomo begynner å bygge tempelet. (1.Krøn.3,2)
 • Paulus I Troas.

Dag 3:

 • Paulus I Troas.

Dag 4:

 • Paulus I Troas. Eutykus falt ut av vinduet og falt ut og døde. Paulus bringer han til livet igjen. (Ap.Gj.20)

Dag 14:

 • De som ikke kunne ta del I påsken I den første måned skal holde påske I den andre
  måned. (4.Mos.9,11)
 • Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30,2-3)

Dag 15:

 • Israel kommer til Sin ørkenen. (2.Mos.16,1)
 • Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30,2-3)

Dag 16:

 • Hisikia holder påske

(2.Krøn.30,2-3)

Dag 17:

 •  Gud sender regn og vann over jorden. (1.Mos.7,11)
 • – Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30,2-3)

Dag 18:

 • Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30,2-3)

Dag 19:

 • Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30,2-3)


Dag 20:

 • Skyen flytter på seg og Israel forlater Sinai. (4.Mos.10,11)
 • Hisikia holder påske
  (2.Krøn.30)

Dag 21:

 • Hisikia holder påske

(2.Krøn.30,2-3)

Dag 22:

 • Hisikia holder påske dobbelt opp
  (2.Krøn.30,23)

Dag 23:

 • Hisikia holder påske

Dag 24:

 • Hisikia holder påske

Dag 25:

 • Hisikia holder påske

Dag 26:

 • Hisikia holder påske

Dag 27:

 • Jorden er helt tørr etter vannflommen. (1.Mos.8,14)
 • Hisikia holder påske

Dag 28:

 • Hisikia holder påske

Den tredje måneden (Mai/Juni):

Dag 1:

 • Kong Asa renser landet for avgudstilbedelse og samler folket I Jerusalem. (2.Krøn.15,10)
 • Hisikia oppfordrer folket til å komme med tienden til prestene som del av reform. De begynner å samle opp gavene. (2.Krøn.31,7)
 • Herrens ord mot Farao kommer til Esekiel. (Esek.31,1)

Dag 23:

 • Kong Ahasverus
  skrivere blir samlet for å skrive en ny forordning om at jødene skulle få forsvare seg mot det kommende angrepet mot dem. (Est.8,9-11)

_________

Andre hendelser:

 • Pinsefesten landet oftest i den tredje måneden. Denne dagen var knyttet til hvetehøsten.
 • Ruth: Plukket aks i åkeren til Boas til slutten av hvetehøsten (Ruth 2:23)
 • Gideon tresket hvete i skjul må ha skjedd i slutten av den andre måned eller begynnelsen av den tredje måned. Det er på dette tidspunktet Herrens Engel kommer til han og ber Gideon om å hjelpe å forløse folket. (Dom. 6:11)
 • En plage kommer over Jerusalem på grunn av Davids synd. David kjøper en treskeplass hvor de holder på å treske hveten, for å ofre der. Det var her tempelet ble bygget senere. (1Ch 21:20)

Den fjerde måneden (Juni/Juli):

Dag 5:

 • Esekiel er ved elven Kebar og får se Herrens trone og får budskaper. (Esek.1,1)
 • Dag 9:
  Babylons hær bryter gjennom muren. Kongen og flere andre flykter ut av Jerusalem og blir tatt og drept. (2.Kong.25,3)

Den femte måneden (Juli/August):

Dag 1

 • Aron går opp på fjellet hor og dør. (4.Mos.33,38)
 • Esra og reisefølget ankommer Jerusalem. (Esra 7,9)
 • Hananiah kommer med falske profetier. (Jer.28,1)

Dag 7:

 • Nebusaradan, -høvding fra Babylon kommer til Jerusalem og brenner opp tempelet og stormennenes hus. Han river også ned murene. Innbyggerne blir bortført. (2.Kong.25,8-10)
 • Juda har sørge faste hvert år etter hendelsen. (Sak.8,19 + 7,3)

Dag 10:

 • Høvding fra Babylon kommer til Jerusalem og brenner opp tempelet og stormennenes hus. Han river også ned murene. Innbyggerne blir bortført. (Jer.52,12)
 • Israels eldste kommer til Esekiel for å få et ord fra Herren. (Esek.20,1)

Den skjette måneden (August/September):

Dag 1:

 • Herrens ord kommer til profetien Haggai til Serubabel. (Hag.1,1)

Dag 5:

 • Esekiel får syn fra Herren foran Judas eldste. (Esek.8,1)

Dag 24:

 • Serubabel blir oppmuntret av profeten Haggai of folket bygger på tempelet. (Hag.1,1)

Den syvende måneden (September/Oktober):

Dag 1:

 • Hellig sammenkomst/ Trompetenes høytid. (3.Mos.23,24)
 • Etter Babylon ødela tempelet: Gedalja blir drept I syvende måned og folket I Juda ble redd og dro til Egypt. (2.Kong.25,2526)
 • Folket samler seg og prestene bygger nytt brennofferalter.(Esr.3,1-4)
 • Esra forkynner loven for folket. (Neh.8,2)

Dag 10:

 • Helligdag: den store forsoningsdagen. Sabbat og ikke tillat å arbeide. (3.Mos.16,29 &23,27)

Dag 15:

 • Løvhyttefesten
  dag 1
  (3.Mos.23,34)
 • Salomo fører Arken fra David stad inn I tempelet. Herrens herlighet kommer I tempelet. (1.Kong.8,1-11)
 • Folket på Esras tid holder løvhyttefesten etter brennofferalteret er satt opp. (Esr.3,1-4)
 • Jesus taler I Jerusalem. (Joh.7)

Dag 16:

 • Løvhyttefesten
  dag 2
  (3.Mos.23,34)
 •  En av dagene I løvhyttefesten: Fariseerne forsøker å få Jesus arrestert. (Joh.7,32)

Dag 17:

 • Noas ark blir stående over Ararat fjellene. (1.Mos.8,4)
 • Løvhyttefesten
  dag 3
  (3.Mos.23,34)

Dag 18:

 • Løvhyttefesten
  dag 4
  (3.Mos.23,34)

Dag 19:

 • Løvhyttefesten
  dag 5
  (3.Mos.23,34)

Dag 20:

 • Løvhyttefesten
  dag 6
  (3.Mos.23,34)

Dag 21:

 • Løvhyttefesten
  dag 7
  (3.Mos.23,34)
 • Herrens ord kommer til profeten Haggai om det nye tempelet. (Hag.2,1)

Dag 22:

 • Den åttende dag, hviledag.
  (3.Mos.23,39)
 • Jesus forkynner at Han har det levende vann. (Joh.7,37)

Dag 23:

 • Salomo sender folket hjem igjen etter høytiden. (2.Krøn.7,10)
 • Kvinne grepet I hor kastet fremfor Jesu føtter. (Joh.8,23)

Den åttende måneden (Oktober/November):

 • Dag 15: Jereboam finner på en egen fest som ligner på Guds høytid og setter opp to gullkalver som skal være sentrum for høytiden.  (1Ki 12:32)
  Dette var en av Jereboams store synder. Det står at Israel fortsatte med Jereboam sine synder til de ble bortført, det betyr at denne høytiden ble holdt helt til denne tiden.

Den niende måneden (November/Desember):

Dag 1:

 • Ropt ut faste for folket som var kommet til Jerusalem. Baruk leser opp bokrullen med advarselen fra Herren gjennom Jeremia. Kongen brenner bokrullen (Jer.36,1-32)

Dag 4:

 • Herrens ord kommer til Sakaria I Darius sitt fjerde år. (Sak.7,1)

Dag 20:

 • Folket samles I Jerusalem I regnet I sorg over de som hadde tatt hedenske koner. (Esr.10,9)

Dag 24:

 • Herrens ord kommer til profeten Haggai om folket og Serubabel. (Hag.2,20-23)

Den tiende måneden (Desember/Januar):

Dag 1:

 • Fjelltoppene kommer til syne etter vannet er begynt å synke under vannflommen. (1.Mos.8,5)
 • Esra og flere ledere starter granskingen av de som hadde tatt hedenske koner. (Esra.10,6)
 • Ester blir bragt til kong Ahasverus kongelige hus. (Est.2,16)

Dag 5:

 • Herrens ord kommer til Esekiel.
 • Flytninger fra Jerusalem kommer til Esekiel og forteller at byen er inntatt. (Esek.33,21)

Dag 10:

 • Nebukadnesar kommer mot Jerusalem og beleirer den. (2.Kong.25,1)
 • Herrens ord til Esekiel om beleiringen av Jerusalem.” (Esek.24,1)

Dag 12:

 • Herrens ord til Esekiel om Egypt. (Esek.29,1)

Den ellevte måneden (Januar/Februar):

Dag 1:

 • Moses sin tale til Israel etter de 40 årene om Herrens bud til dem. (5.Mos.1,3)

Dag 24:

 • Herrens ord kommer til profeten Sakarias. (Sak.1,7)

Den tolvte måneden (Februar/Mars):

Dag 1:

 • Herrens ord kommer til Esekiel om Egypt. (Esek.32,1)

Dag 13:

 • Loven at alle jøder skulle utryddes etter Hamas plan skulle skje på denne dagen. (Est.3,13)

Dag 14:

 • Jødene lager minnedag (Purim) over utfrielsen denne dagen. (Est.9,21-22)

Dag 15:

 • Jødene lager minnedag over utfrielsen denne dagen. (Est.9,21-22)

Dag 25:

 • Jojakin blir benådet og ført ut av det Babylonske fengselet. (Jer.52,31)

Dag 27:

 • Jojakin blir benådet og ført ut av det Babylonske fengselet. (2.Kong.25,27)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here