Site icon BibelMuseum

Hendelses Kalender

Bibelen følger ikke den gregorianske kalender men sin egen. Året begynner på våren ca mars/april.  Når det står datoer i Bibelen er det etter denne Bibelske kalenderen.

Under kan du se Bibelske hendelser som er knyttet til de forskjellige månedene.

Den første måneden Nisan/Abib (Mars/April):

Dag 1:

Dag 8

Dag 9

Dag 10:

Dag 11:

Dag 12:

Dag 13:

Dag 14:

Dag 15:

Dag 16:

Dag 17:

Dag 18:

Dag 19:

Dag 20:

Dag 21:

Dag 22:

Dag 24:

Dag 27:

Dag 28:

Dag 29:

Dag 30:

_____________________________
Andre hendelser i den første måneden:

Den andre måneden (SIV) (April/Mai):

Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Dag 4:

Dag 14:

Dag 15:

Dag 16:

(2.Krøn.30,2-3)

Dag 17:

Dag 18:

Dag 19:


Dag 20:

Dag 21:

(2.Krøn.30,2-3)

Dag 22:

Dag 23:

Dag 24:

Dag 25:

Dag 26:

Dag 27:

Dag 28:

Den tredje måneden (Mai/Juni):

Dag 1:

Dag 23:

_________

Andre hendelser:

Den fjerde måneden (Juni/Juli):

Dag 5:

Den femte måneden (Juli/August):

Dag 1

Dag 7:

Dag 10:

Den skjette måneden (August/September):

Dag 1:

Dag 5:

Dag 24:

Den syvende måneden (September/Oktober):

Dag 1:

Dag 10:

Dag 15:

Dag 16:

Dag 17:

Dag 18:

Dag 19:

Dag 20:

Dag 21:

Dag 22:

Dag 23:

Den åttende måneden (Oktober/November):

Den niende måneden (November/Desember):

Dag 1:

Dag 4:

Dag 20:

Dag 24:

Den tiende måneden (Desember/Januar):

Dag 1:

Dag 5:

Dag 10:

Dag 12:

Den ellevte måneden (Januar/Februar):

Dag 1:

Dag 24:

Den tolvte måneden (Februar/Mars):

Dag 1:

Dag 13:

Dag 14:

Dag 15:

Dag 25:

Dag 27:

Exit mobile version