Historie

Kristendommens historie er sterkt knyttet til Bibelen.

 

Det var troende som samlet Bibelen og skriftene sammen og spredte dem til folket. Under middelalderen ble Bibelen ofte spredt i det skjulte av kristne som ble forfulgt av Den katolske kirke som var den rådende kirken under denne tiden. De ønsket ikke at Bibelen skulle spres til vanlige folk og ville at den kun skulle være tilgjengelig for lærde som da kunne tolke den videre til folket. På grunn av dette ble det altså en undergrunnsbevegelse som spredte Bibelen med fare for sine liv. Mange av dem led martyrdøden bare fordi de ville at vanlige folk skulle ha tilgang til Bibelen. Under reformasjonen var det de som i dag er kjent som reformatorer som valgte å trosse den katolske kirke og oversette Bibelen til folkets språk. Blant dem var Wycliffe og Tyndale i England, Luther i Tyskland og Zwingly i Sveits. Når Bibelen ble lest av vanlige folk ledet dette til en enda sterkere reformasjon fra den katolske kirke da det ble oppdaget gjennom skriften at mange av kirkens skikker og lære ikke hadde støtte i skriften. Frem til dette hadde mange fryktet for å bryte med kirken i den overtro at de da brøt med Jesus selv.

Selv om den dominerende kirken i lang tid var den katolske kirke var det mange andre menigheter verden rundt som hadde egen tilgang på skriftene og som hadde sin egen bakgrunn for hvordan de mottok evangeliet. Under kategorien “Historie” vil vi gjerne fortelle om de mange som arbeidet med å spre, oversette og leve ut Bibelens ord. Mange av disse historiske skikkelene er det mange som ikke kjenner til i dag da det er mer vanlig å lære om den katolske kristendoms historie.

Hvis det ikke hadde vært for disse mennskene hadde kanskje aldri Bibelen blitt tilgjengelig for folk flest i dag.

___________________________________________

Den forfulgte kirke (Kirken i Ødemarken)
Klikk her.

______________________________________________

Reformasjonshistorien
klikk her