Sunday, April 2, 2023

Landshøvdingen Felix

0
Claudius Antonius Felix var guvernør i Judea  i følge Ap.gj. 23:24. Dette bekreftes også av den jødiske historieskriveren Josephus, og de romerske samtidige historikerne Suetoius og Tacitus. I apostlenes gjerninger kan vi lese om hva som skjedde da Paulus møtte Felix:«Krigsfolket tok nå Paulus, som det var blitt dem pålagt, og...

Steder I BIBELEN

Sardes – En av de 7 byer nevnt i Åpenbaringen

av R.T Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet...

Geser (Gezer)

00:14:22

Jesu grav

Folk i Bibelen

JOJAKIN – KONGE I JUDA

Jojakin var en av de siste kongene i Juda-riket. Den store reformkongen Joshia hadde flere sønner. Den ene som ble konge etter han, Joakas, ble...

Jetro – Prest i Midian

Profeten Jesaja

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken