Saturday, September 23, 2023

SINAI FJELLET

1
Hvor lå Sinai fjellet? Og er det noen funn som bekrefter Bibelens historie der? Først peker forskere ut feil fjell uten å ta hensyn til Bibelens egen beskrivelse. Deretter hevder de den Bibelske historien må være en myte siden ingen bevis er funnet på stedet de har utpekt. Kan vi godta denne...

Steder I BIBELEN

Abrahams Ur i Kaldea

For troende er det ikke noe problem å tro at Abraham en gang har eksistert. Men mange mennesker, kristne forskere inkludert tviler på historien...

Kanaan

SINAI FJELLET

Folk i Bibelen

Pontus Pilatus

I Bibelen fortelles det om en landshøvding ved navn Pontus Pilatus. Det står at han hadde ansvaret for Jerusalem. Da jødene kom til han...

Goliat

Hisikia – Konge i Israel

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken