Friday, March 1, 2024

Profeten Habakkuk

0
Habakkuk var en jødisk profet som har fått en bok oppkalt etter seg i Bibelen. Kanskje mest kjent for skriftstedeti Hab 2,4 …… ”men den rettferdige skal leve ved sin tro.” Ikke så ulikt Paulus som sier i Rom 1,17 ”for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro,...

Steder I BIBELEN

SMYRNA

"Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: Jeg vet...

Folk i Bibelen

Apostelen Thomas

Han heter egentlig Judas Thomas. Thomas betyr tvilling og var et tilnavn de ga han, sannsynligvis fordi flere het Judas (eller Yehudihya på hebraisk). Denne...

Sjef’s evnukken

Profeten Habakkuk

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken