Friday, December 8, 2023

FROSKER

0
FROSKEAMULETTER Ifølge Maneto, en egyptisk historiker og prest som skal ha levd på 200-tallet f.Kr., skal det gamle egypt ha hatt 30 dynastier. Forskere er i dag uenige om tiden de ulike dynastiene skal ha regjert, samt om den presise kronologien av faraoene. Tilsvarende er det også uenighet om når...

Steder I BIBELEN

Filedelfia – En av de 7 byene

"Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier den Hellige, den Sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker op, og...

KITTIM

Folk i Bibelen

Apostelen Thomas

Han heter egentlig Judas Thomas. Thomas betyr tvilling og var et tilnavn de ga han, sannsynligvis fordi flere het Judas (eller Yehudihya på hebraisk). Denne...

JOJAKIN – KONGE I JUDA

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken