Wednesday, December 6, 2023

Apostelen Johannes

0
Johannes var trolig den yngste av alle Jesu disipler. Han var fisker sammen med sin far Zebedee og sin bror Jakob. Han ble kalt til å følge Jesus og forlot fiskebåten sammen med sin bror. Sammen med Peter var de to brødrene de mest sentrale blant disiplene. De var...

Steder I BIBELEN

Sjilo

Sjilo i film og bilder. Siden 2016 har det vært drevet omfattende arkeologiske utgravinger som bekrefter den bibelske byen Sjilo (Shilo). I denne filmen viser...

EBLA

En Gedi

Folk i Bibelen

JOJAKIN – KONGE I JUDA

Jojakin var en av de siste kongene i Juda-riket. Den store reformkongen Joshia hadde flere sønner. Den ene som ble konge etter han, Joakas, ble...

Omri Konge av Israel

Josefs kornkamre

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken