Monday, May 29, 2023
Josef var en av sønnene til Jakob, også kalt Israel, og han var derved også oldebarnet til Abraham. Les mer om han under personer i det gamle testamentet. Året 1685 f.kr. (ca) kommer Josef til Egypt solgt som slave av sine brødre. Mens han sitter i fengsel på falske anklager,...

Steder I BIBELEN

TADMOR – PALMYRA

I Krønikerboken i Bibelen, nevnes denne byen fordi den skal ha blitt bygget av Salomo etter hans erobring av Hamat-Zobah, og den er navngitt...

SINAI FJELLET

Folk i Bibelen

Erastus, kemneren i Korint, er ennå et bevis for Paulus

De mange små detaljer danner tilsammen et hele. Paulus sitt liv og virksomhet er ikke noe unntak. Nå har det dukket opp et navn...

JOSEF – GENIET IMHOTEP

SAMSON

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken