Thursday, June 13, 2024

Pontus Pilatus

0
I Bibelen fortelles det om en landshøvding ved navn Pontus Pilatus. Det står at han hadde ansvaret for Jerusalem. Da jødene kom til han med Jesus og forlangte å få ham dømt til døden, samtykket han etter å først ha forsøkt å fri han. Det fortelles i evangeliene at Pilatus...

Steder I BIBELEN

Utvandringen fra Egypt

Bibelen forteller om Israels barn som slavet i Egypt og som på mirakuløst vis ble reddet ut av Gud via den store leder Moses....

Dalmanuta – by fra Jesu tid

Folk i Bibelen

Hisikia – Konge i Israel

I Bibelen fortelles det om kong Hisikia, en av de få gode kongene som regjerte fra Jerusalem før Babylon inntok byen. Hisikia strevde med...

ESEKIEL

Reformasjonshistorie: Guds lov

Reformasjonen hadde stadig tilbakeskritt da reformatorene ble redd for å erstatte tradisjon med Guds ord. Nesten vær sterk reformator ble veileder for en gruppering...

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken