Friday, July 19, 2024

Symboler

0
Bibelsk symbol språk For det meste gir Bibelen selv forklaringen på sitt eget symbol språk. Åpenbaringsboken som innholder nesten kun symbol-språk har flere hundre referanser til Det gamle testamentet. Her gir vi en liten oversikt over symbolske utrykk og bilder som Bibelen selv gir en forklaring på.   Horn - Konge, kongedømme,...

Steder I BIBELEN

Stoppesteder på ørkenvandringen. 17 LIBNA

Dette er en serie om stoppestedene ved israelittenes ørkenvandringer i 40 år, fra 1446-47 til 1406-07. Noen steder med film og noen steder med...

SMYRNA

TADMOR – PALMYRA

Folk i Bibelen

Maria, Marta, Lasarus, Simon den spedalske og de første kristne i Jerusalem

Noen av de mest sentrale i Jesu tid og den første tiden i den kristne menighet var Marta, Maria og Lasarus. Hva forteller bibelen oss...

Abrahams Ur i Kaldea

KIRKEN I ØDEMARKEN

Den katolske kirke har utvilsomt gitt kristendom et dårlig rykte gjennom middelalderen. Men visste du at det var en annen forfulgt kirke helt fra det første århundre? At de måtte flykte og gjemme seg? Her kan du lese om alle menighetene rundt om som forsøkte å holde seg mer nærliggende til Bibelens lære etter kristendom ble politikk.

Kirken i ødemarken