I Bibelen fortelles det om kong Hisikia, en av de få gode kongene som regjerte fra Jerusalem før Babylon inntok byen. Hisikia strevde med å forsvare byen fra de assyriske kongene. (2.Kon.18-20) Bibelen forteller spesielt om hvordan den assyriske kongen Sankerib hånet Hisikia og truet med å innta byen. Denne historien bekrefte Sankerib selv (se arkeologisk funn til høyre). Her bekreftes også at Hisikia var kongen han gikk opp imot og på den måten er Hisikia også en historisk dokumentert person fra andre kilder enn også Bibelen.

HT5A

Videre fortellers det om hvordan Hisikia forsøkte å beskytte vannreservene ved å lede strømmen inn i byen

i en tunnel til vestsiden av Davids stad. Hisikia hadde fremgang med alt sitt verk.” (2.Krønikerbok 32:30)via et tunnel-system. “Den samme Hisikia stoppet også til utløpet av vann i det øvre Gihon og ledet vannet ned

1_d-hezekiahstunnel-b2-23

På grunn av Bibelens nøye beskrivelse av hvor tunnelsystemet lå var det et lett funn for arkeologer. Hele

vannsystemet Hisika har bygd er avdekket og man kan i dag besøke denne tunnelen som turist. Funnet av Hisikias vannsystem er enda en bekreftelse på det Bibelen forteller om Hisika var korekt og sannferdig.

Tunnelen går hele 533 meter inn i fjellet. I dag går vannet kun opp til kne høyde.  (R.T)

[divider_flat]

erterertSankeribs sylinder (Taylor prism) 689BC, funnet i ruinene av Nineve som var den Assyriske hovedstad

Beskriver seirene til nevnte konge samt beleiringen av Jerusalem i 701 BC under Hisikia sin regjeringstid. Skryter av at han ”lukket Judaitten Hezekiah inn i hans kongelige stad som en fugl i bur”
Jesaja 37. 2.Kongebok 18 og 2. Krønikebok 32

Interessant merknad.
Sylinderen nevner konfrontasjon med den Egyptiske hæren, Bibelen nevner at den Egyptiske hærføreren var Tirhaqa (2. Kon 19:19)

Egyptiske kilder nevner Sankeribs tap i konflikten med Juda men gir kreditt til en Egyptisk gud som sendte mus til å spise bue strengen slik at alle flyktet.

(H.H)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here