refidim - Al-rafi - der Jetro kom
Kartet viser hvor det fortelles at Jetro kom og møtte Moses etter de hadde gått over Rødehavet.

Eller Yithrow, yith-ro’; from yether på hebraisk. I 2.Mos; 2:18 og 4 Mos 10,29 blir han også kalt Re’uel fra Midjan: “Nå bryter vi opp og drar til det stedet som Herren sa at han ville gi oss. Re`uw’el, reh-oo-ale’betyr venn av Gud. Det var ikke uvanlig at man får tilleggsnavn som æresbevisninger.
Bibelen forteller at han var prest i Midian. Han er best kjent som svigerfar til Moses. Moses giftet seg med hans datter Sippora, etter at han hadde rømt fra Egypt rundt 1505 f.Kr.
Midian lå den gang som nå på østsiden av Akababukta, den østlige armen av Rødehavet. I dag heter byen AlBad og minnesmerke etter Jethro finnes den dag i dag. På arabisk heter han Shuab, som betyr ”den som viser den rette vei”.
Midian som landet er oppkalt etter, var en av sønnene som Abraham hadde med Ketura. […] og Jokshan, og Medan, og Midian, og Ishbak, og Shuah.
Araberne har an før-islamsk kunnskap om denne mannen, de forteller at han var oldebarn av Abraham, via sin far. Siden Moses også var oldebarn av Abraham via sin far Amram sønn av Levi, bekrefter dette at de levde på samme tid. Koranen har inkludert disse historiene om Jetro, og forteller at han var profet i Midian. Han ble kalt av Gud til å være profet over midiamittene og et annet folk i området. Bibelen nevner ikke dette, men gir derimot en beskrivelse av et folk som kunne trenge en prest og en profet. Før Moses og Israels barn hadde nådd Kanaan var de i krig med dette folket og drepte 5 av deres konger. 4 Mosebok 31:8
Bibelen forteller at Jetro var en gudfryktig mann. Han var også en dyktig organisator og underviste Moses i hvordan han skulle organisere konflikter og rådgivning i sin forsamling med over 1 million voksne. Hans forslag til organisasjon er ikke så ulik de vi benytter og foreslå dersom man skal ha et godt arbeidsmiljø etc. Prinsippet om å løse alt på lavest mulig nivå, ansvarsdelegering, informasjon til alle, unngå sentralisering er råd vi kan bruke også i dag. Hans demokratiske modell kom 1000 år før grekerne!
Moses var den store lederen og han sleit seg ut med å gi råd og rydde opp i vanskeligheter. Da kom hans svigerfar Jetro på besøk. Jetro var en klok og erfaren mann som selv hadde mange å veilede. Han så fort at Moses gikk galt fram. ”Det er ikke klokt det du gjør”, sa Jertro til han. ”Gi folket opplæring i Guds bud, lover og hensikt”, var hans råd. Ikke hold informasjon og kunnskap for deg selv, men lær opp folket. ”Lær dem den vei de skal vandre og den gjerning de skal gjøre”. Deretter ba Jetro Moses velge noen forstandige menn til å være ledere for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti. Lederen over tusen fikk fort erfaring med omtrent alle typer problemer. De som var ledere over færre, kunne gå til dem og få vite hvordan de skulle takle lignende situasjoner. Når alle ble undervist og mottok den samme kunnskapen, gikk det ikke lenge før det ble færre og færre saker som ikke kunne løses på det laveste trinnet. Beslutninger ble tatt på grasrotplan fordi kompetansen etter hvert også var der. Ingen hersket, styrte og bestemte over andre, men alle var med på å lære og selv få erfaring.
Jetros grav skal ifølge arabisk tradisjon være lokalisert 2 km vest for byen Mahis (mellom Amman og Jordan elven) I et område oppkalt etter han, Wadi Shoaib – Jetrodalen. Ifølge druserne er hans grav like ved den israelske byen Tiberias. Graven er et hellig sted for druserne.

Mahis,      Jordan Jetros grav like ved
Mahis, Jordan. Stedet de hevder er Jetros grav er like ved.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drusernes shuaibs grav ved Tiberias

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here