Matt 26,3 Yppersteprestene, de skriftlærde og folkets eldste samlet seg da i borgen til ypperstepresten, som hette Kaifas.

Historikeren Josefus identifiserer ”Joseph Caiaphas” som jødisk ypperste prest fra 18 til 36 e.Kr.

Josefus referer også til ham som ”Joseph kalt Caiaphas av det høye presteskap  (H.H)

kaifas2

kaidas1
Graven til Kaifas med inskripsjon:
“Yehosef bar Kayafa,”


Ypperstepresten Kaifas barnebarn het Miriam

Inskripsjon funnet på gravkiste viser også hvilken avdeling hennes far tjente under som prest.

En arbeider ved Israel Antiquities Authority viser en inskripsjon på en 2000 år gammel ossary (kiste) som stadfester at kisten har tilhørt et barnebarn av ypperstepresten Kaifas som var med å dømme Jesus til døden. Kisten bærer navnet; Miriam, datter av Yeshua, sønn av Kaifas, prester fra Beth Imri.

Kisten er nylig undersøkt av dr. Boaz Zissu og professor Yuval Goren

Kaifas prester indikerer forbindelsen til familien fra Maàzia fra huset (beth) Imri eller Immi. Sønnene til Immer

Kaifas

(Ezra 2;36-37 eller Nehemja 7;39.
Prestene i templet ble helt siden Davids tid inndelt i forskjellige avdelinger eller skift som avgjorde når de skulle gjøre tjeneste i tempelet ( 1 Krøn. 24:18). Maàzia var den siste av de 24 presteavdelingene. Nehemja nevner denne presten sammen med flere andre (Neh,10:9).
Navnene på andre presteavdelinger (eller presteskift) som Abija, Eliashib,Bilgah, Delaiah, Hakkoz, Shecaniah, Hezir, Jehoiarib, Jakim (Jakin) and Jeshebeab, er kjent fra historiske og epigrafiske tekster fra den andre tempelperioden, inkludert her er inskripsjoner funnet i graver.
Abija avdelingen er det skiftet som presten Sakarja, far til døperen Johannes jobbet under (se Luk 1;5)

Funnet ble publisert I juni 2011.

(EHB)

1 COMMENT

  1. […] med flere aktører. Etter at de jødiske prestene har forhørt Jesus, blir han stilt til dom foran ypperstepresten Caiaphas, og mange vitner blir hørt. Det ender med at Jesus dømmes til døden for blasfemi, fordi han sier […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here