Skapelsen

I følge Bibelen ble jorden skapt på seks dager ved lydbølger fra Skaperens munn. Gud talte og det ble slik som han talte.  Det kristne folk er delt opp når det gjelder tolkningen av skapelsen. Noen blander sin tro på en Gud med evolusjons-teorier. Andre mener kanskje Gud brukte 6000 år fremfor 6 dager. Rekkefølgen på skapelsen avslører at det hevdes jorden virkelig ble skapt på seks dager. Den syvende dagen etter skapelsesuken skulle være hellig og til minne om skapelsen. Denne dagen skulle feires hver eneste uke. I tilegg har Gud skapt i en rekkefølge som indikerer kort tidsrom fra en dag til den neste. Ved å for eksempel skape naturen som er avhengig av fotosyntesen før Han skapte solen. Naturen er også avhengig av dyrelivet som blir skapt på dag 5 for å opprettholdes.

Dag 1: 

Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.  Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

Dag 2:

Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev så.  Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det blev aften, og det blev morgen, annen dag.

Dag 3:

Og Gud sa: Vannet under himmelen samle sig til ett sted, og det tørre land komme til syne! Og det blev så.  Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.  Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter som sår sig, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden, hvert efter sitt slag. Og det blev så.  Og jorden bar frem gress, urter som sår sig, hver efter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.  Og det blev aften, og det blev morgen, tredje dag.

Dag 4:

Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.  Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så.  Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden  og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.

Dag 5: 

Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen! Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og opfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden! Og det blev aften, og det blev morgen, femte dag.

Dag 6:

Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.  Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.  Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder. Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

Dag 7:

Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt.  Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.  Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

_______________________________________________________________________

 

30 Responses to “Skapelsen”