Guden Moloch er nevnt flere ganger i Bibelen og Moseloven gir direkte forbud mot å ofre sine barn til denne guden. Det er likevel diskutert om guden er selvstendig eller kun del av en annen gudsdyrkelse som for eksempel Baal-dyrkelsen. Ordet Baal betyr ‘herre’ og ble brukt om flere guder. På samme måte er også navnet Moloch en slags tittel. Det hebraiske ordet מלך (mlk) sto for MELEK som betyr konge. Moloch er derfor trolig en omforming av ordet konge som ble brukt på den guden som det ble ofret til.

Noen spekulerer i om hebreerne feilsiterte MELEK til MOLEK ved å bruke den hebraiske vokaliseringen ‎ bosheth som betyr “skam” (1).

En populær fremstilling av Moloch.

Dette kan ha vært gjort for å gjøre forskjell på kongetittelen som også ble gitt til Israelittenes Gud. “Merk på mitt klagerop, min konge (MELEK) og min Gud! For til dig beder jeg.” (Psa 5:3)

Israels Gud kalte seg også Herre og Konge. Israel pleide å blande Bibelens Gud med gudene til folket i landene rundt. Dette var spesielt opprørende for Gud som ble assosiert med grusomheter og ideologier Han ikke Selv sto for. Guds lov var derfor målesnoren som skulle kjennetegne Han som den sanne Gud. Når loven ble forkastet ble navnet Han misbrukt og tatt bort fra Hans karakter og fra Hans ønsker for folket.

Gud var så tydlig som Han bare kunne med denne befalingen: “Du skal ikke gi noget av dine barn fra dig til ildoffer for Molok; [ammonittenes avgud, til hvis ære barn blev opbrent] du skal ikke vanhellige din Guds navn; jeg er Herren.” (3.Mos. 18:21)

Gud var så sint på denne skikken at Han sa det skulle være dødstraff for å praktisere en slik kultur:

“Du skal si til Israels barn: Om nogen av Israels barn eller av de fremmede som bor i Israel, gir noget av sine barn fra sig til Molok, skal han late livet; folket i landet skal stene ham.  Jeg vil sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra sig til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn.” (3.Mos. 20:2-3)

 

Mulige forklaringer på barneofringer på Bibelsk tid.

Noen spekulerer på om barneofringer kun var den gamle måten å drive fødselskontroll (2). Fremfor abort som kunne være skadlig for kvinnen ble barnet ofret i en sermoni etter det ble født. Prevensjonsmidler og abort var ikke mulig på samme måte som i dag. Det kan bety at ofte fikk familier flere barn enn de ønsket eller hadde mulighet til å ta vare på. Å ofre et kunne bidra til mer velstand for resten. På denne måten kunne en familie få velsignelse og ære mens de begikk denne grusomme handlingen.
Utfra utgravinger i Carthage (I dag i Tunisia) ble det gjort flere funn som kan dokumentere barneofringer. Her dyrket de samme guder som folkeslagene rundt Israel gjorde, Baal og Tanit (Asthera). Mange av de samme symbolene er også funnet.

Diodorus (90-60 f.Kr) skrev at innbyggerne i Carthage hadde tidligere ofret sine mest noble sønner, men i den siste tiden hadde de kjøpt andres barn og sent disse til ofringen isteden.

Hvis teorien om fødselskontroll skulle stemme kan den eneste forklaringen på at de rike også ga sine barn til å ofres være for å unngå opprør blant folket. Hvis kun fattige ofret sine barn og aldri de rike ville skikken fort ta slutt og isteden ble gjenstand for kritikk.

Baylonsk sylinder segl som viser barneofring.

 

Velstand og blidgjøring av gudene.

 

Den andre grunnen er knyttet til overtro. Å ofre et barn skulle gi en familie eller et landområde velstand. Gudene skulle se på dem med velbehag. Hvis de ikke fikk et offer ville gudene straffe dem. Så hvis avlingene sviktet eller de tapte i krig måtte de ofre til gudene for å få dem på deres side igjen. En blindgjøring av gudene.

Bibelens Gud ville ikke ha noe med et slikt tankegods å gjøre. Isteden sa Han at Han ikke ville velsigne eller redde dem fra deres fiender om de ofret sine barn.

Plutarch (c. 46–120 CE), Tertullian, Orosius, Diodorus Siculus and Philo alle beskriver barneofringer i sin samtid.

 

Hvordan barnet ble ofret.

Bibelen er klar på at metoden som ble brukt til ofring på denne tiden var å la barna “gå igjennom ilden”.

“Si derfor til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Hvad? I gjør eder urene på samme vis som eders fedre og driver hor med deres vederstyggeligheter;  når I bærer frem eders gaver og lar eders barn gå gjennem ilden, gjør I eder ennu den dag idag urene ved alle eders motbydelige avguder — og jeg skulde la mig spørre av eder, Israels hus? Så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg lar mig ikke spørre av eder.” (Eze 20:30-31)

Bibelen gir ingen dypere forklaringer enn dette. Men rabbinere har forklart i senere tid (som ikke kan dokumenteres ved funn på nåværende tidspunkt) at barna ble lagt i hendene til gudefiguren, hendene var skjeve slik at barnet falt ned i ilden under.

 

Bibelen Guds syn på et menneske:

I Bibelen er kun et menneskeofring nødvendig for å frelse menneskene og det er Guddommen Selv kledd i kjød. Altså Gud ofrer seg og Sin sønn for menneskene og ikke mennesker seg og sine barn for Gud. Dette er en reolusjonerende tankesett fra de gamle avgudsdyrkelsene. Prisnippet er at hvert menneskeliv er verdt så mye i Guds øyne at Han er villig til å lide og dø for å redde dem. Gud beskriver seg som en kjærlig far som ønsker det beste for sine barn. Også den gammel testamentlige skildringen av Gud viser at Gud har forakt for menneskeofringer og kjempet imot det.

En av grunnene for at Han lot Israel ta over Kaanans land var nettopp på grunn av skikkene de hadde der hvilket Gud ønsket å gjøre til intet. Han ville stanse deres innflytelse og utbredelse for å spare verden for følgende av at deres religion skulle bli norm overalt og lidelsene som medfulgte. Dette innebar ikke bare barneofringer men også omfattende incest.

 

Moloch ofringer i dag:

Det ryktes fortsatt om barneofringer rundt om i verden enda i dag. Det er ofte godt skjult men noen tar det opp. (3)

Mange kristne anser moderne abortlover som arvtageren til Moloch ofringene. Ofte er abort av et barn knyttet til ønsket om en bedre fremtid og velstand som da kan bli hindret av å få et barn. (4). Når bibelen beskriver fremtidens avguder er det alltid snakk om ‘mammon’ eller ‘penger’ som en “herre” altså penger som ‘Baal’ eller ‘Moloch’. (Mat 6:24, Jak. 5:3, 2Ti 3:2)

 

Konspirasjonsteorier

Det finnes mange konspirasjonsteorier om ofringer i dag. Vanligvis er det mennesker med makt og penger som anklages for å drive med disse skikkene.

En velkjent konspirasjonsteori er at det drives ofring ved Bohemian Grove, et sted de rike og mektige i USA reiser og gjør hemmelige ritualer. Her har presidenter og høytstående vært. Det forsvares dog at det er “leke”ofringer og skuespill og ikke ekte ofringer. Det er likevel en underlig lek for intellektuelle lederskikkelser.


 

(1) following a widely-adopted suggestion going back to Abraham Geiger (1857), e.g. “Molech”. Britannica Online Encyclopedia. Encyclopædia Britannica Online. 2008. Retrieved 2008-03-22.
(2) https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/10/1/2

(3) https://www.scmp.com/week-asia/society/article/2141250/indias-killer-godmen-and-their-sacrificial-children

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/human-sacrifices-still-taking-place-5999139

https://www.jstor.org/stable/41057039?seq=1#page_scan_tab_contents

(4) https://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/abortion-modern-child-sacrifice.html

http://www.biblearchaeology.org/post/2012/01/05/Abortion-and-the-Ancient-Practice-of-Child-Sacrifice.aspx

https://www.christianpost.com/voice/abortion-modern-child-sacrifice.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here