IMG_7345I Bibelen fortelles det om en mektig engel som gjør bruk av en slange for å bedra den første kvinnen.
Slangen blir deretter forbannet til å krype på jorden.
Slangen hadde forsikret Eva evig liv selv om hun gjorde opprør mot Gud.
Dette var en løgn og menneskene ble dømt til døden. Det finnes spor av historien om det som
skjedde i Edens have også blant andre gamle kulturer.

BM3

I Egypt ble dette tegnet, en slangen som omringet en liggende mann, ordet for ‘evighet’.

DS041011105152bParis_images-083

I mange kulturer ble slangen ofte tegnet med vinger og/eller ben.

Noen skal knuse slangens hode
Skaperen uttaler en forbannelse over slangen men kommer også med en profeti om en frelser som skulle bli født av mennesker. Han sa til ‘slangen’: “Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hnas hæl.”

I Bibelen var helten som skulle komme og knuse slangens hode kalt ‘Løven av juda’. Tradisjonen om befrieren var også i mange hedenske kulturer. Trolig fordi stjernebildene var forklart med symboler som også finnes i bibelhistorien. På stjernehimmelen er ‘løven’ tråkkende over ‘slangen’.  Denne steinen er funnet i Egypt og viser løven som står på slangen etter stjernebildet.

Paris_images-063

Grekerne fortsatte også den tradisjonsrike forventningen. Her er en statue av den greske helteguden Herkules som knuser slangens hode. Også hentet fra stjernebildene.

_____________________________________________________________________________

IMG_5729
I byen Pergamon var en hovedstedene til en gud (Asclepius) om bar symbolet med en slange som sirkler rundt en stang. I århundrene e.Kr kom mange greske og romerske pilgrimmer hit for å bli helbredet for alle slags sykdommer av denne guden. Selvom mange tror at symbolet med slangen rundt en stokk som er brukt av apoteker og helseinstitusjoner i dag er hentet fra Bibelhistorien, er den i virkeligheten hentet fra de gamle hedenska mytene og denne guden. Slangen på stangen ble først brukt i det gamle Mesopotamia (senere kalt Babylonia).

Gud forbannet slangen i Bibelen. De gamle hedenske religionene viste den æresfrykt.
Slangen ble også noen steder tilbedt som en slags livgiver sammen med solen. Mange hadde slangen som trofeer på klær og hatter.
pergamon_museum

Selvom Gud hadde ønsket menneskene skulle anse slangen for forbannet ble den altså ofte brukt for helse og liv blant oldtidens religioner. Men Bibelens Gud gjør det klart at Gud ikke tvinger nasjonene til trosskap mot Ham og Han har ofte kun grepet inn når ondsskapen har blitt for stor eller hvor nasjonene har forsøkt å undertrykke de som tilba Gud slik Gud hadde bedt om.

_______________________________________________________________________________

londoncc (34)
I Egypten representerte slangen også faraos makt. Her ser du to egyptiske slanger som bærer de kjente kronene som også ble båret av egypts guder og faraoene.
Da Gud sendte Moses for å befri israelittene skulle Moses gjøre et tegn fremfor dem. Staven hans skulle bli til en slange som Moses skulle ta opp og bli til en stav igjen.
Dette var et mektig tegn på at Moses sin Gud var større enn deres. Egypterne kopierte tegnet og nektet å etterfølge kravet fra Gud. De ble deretter rammet av plager som var knyttet til deres gudsdyrkelse.
londonaa (51)
Iblant indianerne i America var også historien om slangen sentral. Også her ble slangen tatt inn i gudemytologien.
På bildet kan du se slangen som slynger seg i et tre rundt jordens fire hjørner.
CWR_sun-h1
Mexico: Guden Quetzalcoatl ble ofte fremstilt kledd i eller født av slangen. Den var kledd i fjær, som igjen kompinerer slangen med ørnevinger slik som også Egypt gjorde.
Picture 075
Asclepius’ stav

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here