Nimrod og hans etterfølgere

I følge Bibelen levde Noa i hele 350 år etter vannflommen. Han levde å fikk se barnebarn, oldebarn og masse tippoldebarn. En av Noas barnebarn het Nimrod og han ble «den første mektige mann på jorden». I følge Bibelen bygde han de første byene etter syndefloden, Babel, Erek, Akkad, Kalne, Ninive, Rehobot-Ir, Kalah og Resen. Noen er blitt identifisert gjennom arkeologi i dag, andre er ennå ikke funnet. Derfor vet vi at det første Babel-riket var i samme område som det som senere og av arkeologer blir omtalt som Mesopotamia.

Om området har fagfolk skrevet:  «Mesopotamia, med sitt eksepsjonelle jordbruks-potensiale, men dets mangel på naturlige ressurser, var en positiv stimulans, men helt sikkert ikke den eneste, mot veksten av verdens første byer.» (Joan Oates, Babylon, Thames and Hudson, p.14)

Mye funn indikerer at «sivilisasjon» begynte i nettopp dette området hvilket Bibelen sier. Området mellom de to elvene (som Mesopotamia betyr på gresk) syd for Øst-Tyrkia, har av arkeologer blitt hevdet å være stedet der skriftspråk først ble skapt og tatt i bruk. ”Skrivekunsten ble oppfunnet i Mesopotamia som en metode for bokføring. De tidligste tekstene som er kjent er lister over buskap og landbruksredskaper. Disse kom fra byen Uruk (bibelske Erech), fra et arkeologisk lag utpekt av utgraverne som Uruk IV (ca. 3100 f. Kr.).”
(Joan Oates, Babylon, Thames and Hudson, p.15)

”Det gamle Mesopotamia var hjemmet til verdens tidligste byer, og stedet der skrivekunsten ble oppfunnet. For disse to vesentlige utviklingene alene – det urbane samfunn og det litterære samfunn – kan det med rettferdighet tituleres som ‘sivilisasjonens vugge‘, men med dets litteratur, religiøse filosofi og ikke minst dets kunst, kan det også bestemt plasseres som den direkte stamfar til den vestlige verden. ”
(Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, An illustrated dictionary, Jeremy black and Anthony Green, The Britich Museum Press, p.7)

RTT

IMG_6884
I denne ‘haugen’ ligger restene etter en av de tidligste byer i Nord Mesopotamia. De vet ennå ikke hva den heter, men tidsmessig kan den passe med en av de byene Bibelen nevner Nimrod byggde, som ennå ikke er offisielt funnet. Det er mange rester etter gamle byer i Nord Mesopotamia, på grunn av omfanget en utgraving tar pleier arkeologer ofte å bare grave ut en liten bit for å få intrykk av byen. Dermed er det ennå mye som ikke er ferdig utgravd og utforsket. Så langt har Bibelen vist å være korrekt i sine uttalelser om de første byene.
Paris_images-024
Både Bibelen og arkeologien bekrefter at de første store kongerikene og de første byene begynte i Nord-Mesopotamia.

Den gamle verdens centre

Landet mellom «de to elvene» eller Mesopotamia, var et land med lite ressurser foruten muligheten til landbruk. Derfor var Babylonia meget avhengig av handel med andre landområder. ”Babylonia manglet, på tross av rike ressurser innen landbruksprodukter, så essensielle handelsvarer som stein, tømmer og malm… Av denne grunn var handel av avgjørende betydning, og i en tidlig periode vokste det opp et vidstrakt nettverk av handelsruter som knyttet Babylonia med resten av den nære Østen.” (Joan Oates, Babylon, Thames and Hudson, Introduction p.11)

Ikke bare på grunn av deres egen avhengighet av handel, men også fordi deres landområde lå i sentrum hvorfra menneskene hadde spredt seg østover og vestover.  ”Ikke bare lå Babylonia innenfor Mesopotamias lille området, hvor de to store elvene, Tigris og Eufrat, kommer nærmest hverandre, men beliggenheten ved den nordlige enden av sletten ga dem mulighet til kontroll over de to mest velkjente veiene i oldtidens verden… Beliggenhetens fortrinn, både kommersielt og militært, ble verdsatt til det fulle og utnyttet av rekken med Mesopotamiske dynastier og foreskrev utvilsomt grunnleggelsen av, innenfor 80 km fra hverandre, ‘den mest bemerkelsesverdige kjede av historiske hovedsteder i verden‘.”
(Joan Oates, Babylon, Thames and Hudson, Introduction, p.10)

Fordi Babylonia hadde kontroll over to av de mest kjente veiene i gamle tider, og på grunn av dets egen avhengighet av handel med andre land, ble Mesopotamia et midtpunkt og en meget sterk innflytelse på hele datidens sivilisasjon.

På denne måten, i tilegg til spredningen etter Babels tårn, ble Babylonias mytologi spredt og adoptert over hele Midt-østen og videre til Europeiske land.
”Senere og også apokryfisk tradisjon tillegger Babylon en tidlig viktighet som et religiøst midtpunkt.” (Joan Oates, The old Babylonian period, Thames and Hudson,  p.60)
”Den kanskje viktigste rollen til hurrittene i Babylons historie finner vi i rollen de spilte som mellomledd i overføringen av Babylonsk kultur til hettittene, til palestinerne og fønikerne, og indirekte til Grekenland  og den vestlige verden.”
(ibid, p.87)
”Kassittene regjerte i et samlet Babylon mye lenger en noe annet mesopotamisk dynasti, og utviklingen av Babylon som et politisk og kulturelt senter i oldtidens verden skjedde under deres beskyttelse.” (Ibid, p.101)
”Under dens største utstrekning, kunne den mesopotamiske sivilisasjonens innflytelse merkes så langt vekk som moderne Iran, Libanon, Jordan, Israel, Egypt, Saudi Arabia og Gulfstatene, Tyrkia, Kypros og Hellas. Det var også handelsforbindelser med Indusdalen (Pakistan).” (Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, Jeremy Black and anthony Green, The Britich Museum Press, p.11)

RTT

IMG_7759
Mesopotamia er en betegnelse for området som ligger imellom elvene Eufrat og Tigris. På bilde over kan elven Tigris ses. Under er elven Eufrat.

IMG_7106

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here