Profetien om Egypt

Foto og tekst: R.T.

DS04112415273small3“Og jeg vil gjøre Egyptens land til en ørken blandt ødelagte land, og dets byer skal ligge øde blandt ødelagte byer i førti år, og jeg vil sprede egypterne blandt folkene og strø dem ut i landene. For så sier Herren, Israels Gud: Nårfirti år er gått, vil jeg samle egypterne fra de folk som de var spredt iblandt. Jeg vil gjøre ende på Egyptens fangenskap og føre dem tilbake til landet Patros, det land som de stammer fra, og der skal de være et ringe kongerike. Det skal være ringere enn andre kongeriker og ikke mere ophøie sig over folkene, og jeg vil gjøre dem fåtallige, så de ikke skal herske over folkene.”

Esek.29:12-15 .

DS041125180246

Slaver

Egypt var engang en av de mektigste nasjoner i Midt-Østen. De var kommet langt når det gjaldt medisin, vitenskap, språk og økonomi. Ikke minst erobret de og hersket over andre landområder. På bildene over og under kan ses hiroglyfer hvor slaver fra andre nasjoner er bakbundet.

DS050303200043

DS041129095901

Egypterne hadde store båter som ble brukt på reiser.

DS050301111949

Supermakt som ikke lenger har noe makt

No comments yet.

Leave a Reply