Felles mor og far

 Vi har alle en felles stammor og stamfar.

Blant evolusjonister har det lenge vært to store teorier. Den ene teorien er at mennesker har utviklet seg på forskjellige steder på kloden. Teorien var ofte diskutert vitenskapsmenn imellom. Da DNA forskningen utviklet seg skulle iallefall den ene del bli motbevist. Alle mennesker bære ‘koder’ forklart i en tallkombinasjon som følger slekten bakover. En populær bok kalt The Seven Daughters of Eve av Bryan Sykes ga navn til de store kvinnelige forfedrene vi alle er etterkommere av ifølge dna. De ble kalt (istedenfor tallrekken) Ursula,  Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine og Jasmine. Ettersom forskningen utviklet seg ble det laget flere undergrupper av disse også. Dog viste dna-forskningen at alle disse stam-mødrene også har en felles stammor. Selvom vitenskapen konsekvent forkaster Bibelen har de fleste endt opp med å kalle denne hoved-moren for Eve etter Bibelens Eva. Forskning viste det samme med mannens dna. Alle menn er i slekt med en hovedmann. Dermed er alle, uansett etnisk bakgrunn, i familie med hverandre. Evolusjonistene teller titusener av år mens Bibelen hevder vår stammor og stamfar ikke levde lengere enn 6000 år tilbake.

tre

Kvinnenes MTDNA tre

For å forklare denne utrolige kjennsgjerning, at alle som lever har felles stammor, har vitneskapsmenn foreslått at det har vært flere kvinner før men at de har utdødd og genet med dem. Dermed er det kun den ene kvinnens gen som har gått videre. Dette er selvsagt ikke mer enn en teori og kan ikke dokumenteres. Bibelens påstand, skrevet mange tusen år tidligere, er dermed ikke blitt motbevist. Til tross for hvor gamle de bibelske transkriptene er fortsetter moderne vitensskap å finne bekreftende funn fremfor beviser mot bokens påstander. Dette er utrolig for den ikke troende, men full forståelig for den som virkelig tror at det er den største vitensskapsmann som står bak boken, Skaperen Selv.


C03-028

Hvor kom de første menneskene fra?
Vitensskapen vil likevel at mennesket hadde sin opprinnelse i Afrika og ikke i Midt-Østen slik som Bibelen indikerer. Dog er dette basert på det de mener er det eldste funnet av menneskeben. Det sier likevel seg selv. Selvom om det skulle ha vært det eldste ben funnet betyr det absolutt ikke at det ikke finnes eldre ben ett annet sted. Det betyr bare at de ikke har funnet dem. Bibelen er derfor ikke motbevist på dette punktet.

C04-012Hvorfor er det lengere tilbake til første stammor en første felles stamfar?
Den første felles stammor for kvinnene er likevel eldre en mennenes første felles stamfar. Dette harmoniserer også med Bibelen som indikerer at hele jordens befolkning ble utslettet i vannflommen, bortsett fra Noa og hans kone, deres tre sønner og deres koner. Mens det da var fire kvinner som alle kunne ha forskjellig kvinnlige foreldre var alle mennene etterkommer av Noa. Det betyr at Noa er det første fellesgenet for mennene som lever i dag. Mens kvinnegenet ikke stopper opp på Noas svigerdøtre, men fortsetter til den første kvinne som er disse tre kvinnenes felles stammor. Dermed skal første felles kvinnlige stammor være eldre en mennenes første. Vitnensskapen stemmer altså overenst med også denne berrettningen i Bibelen.

 

 

No comments yet.

Leave a Reply