Oldtidens europeere forsvant på mystisk vis for 4500 år siden

Dna tatt fra europeiske skeletter fra oldtiden viser at den genetiske makeup av Europa ble av mystiske årsaker fullstendig endret for ca. 4500 år siden, viser ny forskning. Skeletter er undersøkt fra flere graver ulike steder i sentral Europa. Noen av skjettene var svært gamle.

Den genetiske utviklingslinjen i Europa har et totalt brudd for ca, 4500 år siden hevder forskere. Disse oppsiktsvekkende funnene ble beskrevet i The journal Nature Communications den 23 april i år.

Hva som er spesielt er at de genetiske markører til denne første pan-europeiske kulturen, som var svært vellykket, ble plutselig erstattet rundt 4500 år siden, og vi vet ikke hvorfor, sier denne forskningsstudiens co-forfatter Alan Cooper, fra University of Adelaide Australian Center for Ancient DNA, i en uttalelse. “Noe stort skjedde, og jakten på å finne ut hva det var skjer nå.

De nye studiene bekrefter også at folk som strømmet utover fra dagens Tyrkia er de som befolket Europa. Dette var en del av den jordbruksrevolusjonen som da kom, mener man.

I årevis har forskere lurt på om det var folk eller bare ideer som spredte seg fra MidtØsten gjennom jordbruksrevolusjonen.

dnaFor å finne ut dette, analyserte Cooper og hans kolleger mitokontrie DNA, som finnes i cellenes energimaskinstruktur og arves direkte gjennom den maternale linjen (morslinjen), i 37 skjelettrester fra Tyskland og to fra Italia. Disse skelettene hadde tilhørt mennesker som levde i sentrale kulturer for tusener av år siden.

De studerte et DNA fra en spesifikk gruppe, kalt haplogruppe h, som man finner spredt over hele Europa, men ikke er fullt så vanlig i Østen og sentrale deler av Asia.

Forskerne fant ut at de tidligste bøndene i Tyskland var nært i slekt med den Nære Østen og folket i Anatolia (Tyrkia). Dette viser helt klart at jordbruksrevolusjonen virkelig brakte forflyning av mennesker til Europa og erstattet det de før mener var jegere og samlere.

For oss som kjenner Bibelen er Øst Anatolia stedet hvor Edens hage mest sannsynlig lå. 1 Mosebok forteller oss at sønnene til Adam og Eva; Kain og Abel var henholdsvis jorddyrker og en som holdt sauer. Interessene kan ha vært ulike hos de som spredte seg utover både den ene og den andre veien fra den anatoliske høysletten.

Disse skjelettrestene som de studerte repesenterer så ingen stor del av Europas genetiske arv i dag.

I stedet, for altså 5000-4500 år siden endret den genetiske profilen seg radikalt, som indikerer en mystisk hendelse som ledet til en stor snuoperasjon i menneskeslekten som i dag befolker Europa.

Bibelforskere er derimot ikke i tvil. Fra vår tid til Jesu tid har det gått ca. 2000 år. Fra Jesu tid bakover til kong David gikk det ca. 1000 år. Fra kong Salomo (sønn til David) bygde tempelet til Exodus, utvandringen fra Egypt, sier Bibelen det gikk 480 år. Regner vi bakover i Bibelens ættetavler ca. 900 år til skjedde det en stor begivenhet som utslettet alle mennesker: Vannflommen! Hele jorden ble befolket på nytt med nye gener fra Sem, Kam og Jafet og deres koner.

Forskere kaller den nye befolknongens start for Bell Beaker kulturen, som skal ha spredt seg fra den Iberian (Spania) halvøya for ca. 2800 B.C., kan ha hatt en stor rolle. Denne kulturen har bygd på de store megalittene (steinstøttene) vi finner mange steder, f.eks Stonehenge. Denne kulturen har også spilt en rolle i de keltiske språkene langs kysten. «Vi har etablert en genetisk grunnvoll for det moderne Europa til å starte i Midt-Neolittisk tid, etter denne store genetiske endringen som fant sted for over 4000 år siden» sier co-forfatter Wolfgang Haak, også fra Australian Center for Ancient DNA, i en uttalelese. “Denne genetiske spredningen ble så modifisert ytterligere av en serie med innvandrerbidrag fra kulturer fra Iberia og Øst-Europa i sen-Neolittisk tid.

Kilder: Tia Ghose, LiveScience April 23, 2013

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply