Bibelen forteller oss at før skapelsen var jorden dekket av vann. Den andre dagen sa Gud: ”Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.” (1. Mos. 1, 6). Slik delte himmelhvelvingen vannet i to. Om vannet som var under hvelvingen, sa Gud: ”Vannene under himmelen skal samle seg på ett sted, og det tørre land skal komme til syne.” (1.Mos.1,9). Vannet under hvelvingen samlet seg i havet og i underjordiske reservoarer, mens vannet over hvelvingen kom til å danne en vannkappe rundt jordkloden.

Da jorden senere ble ødelagt av vannflommen, fortelles vi at ”alle kildene i det store dypet [ble] brutt opp, og himmelens sluser ble åpne. Så falt regnet over jorden i 40 dager og 40 netter.” (1.Mos.7,11-12). Vannet som dekket jorden, kom altså både nedenifra (fra ”kildene i det store dypet”) og ovenifra (der himmelhvelvingens ”sluser ble åpne” slik at vannet fra vannkappen strømmet ned).

”Vannflommen strømmet over jorden i 40 dager. Vannet steg og løftet arken, og den fløt høyt over jorden. Vannet fortsatte å stige, og det flommet voldsomt over hele jorden… Men vannet steg bare mer og mer på jorden, og alle de høye fjellene overalt under himmelen ble dekket.” (1.Mos.7,19). Igjen ble jorden dekket med vann, på samme måte som den hadde vært før skapelsen. Dette var enorme vannmengder, og man kan lure på hvor de nå er blitt av. Ifølge Bibelen trakk vannet seg igjen tilbake til ”det store dypet”:

”Dypets kilder og himmelens sluser ble stengt, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg hele tiden bort fra jorden, etter 150 dager sank vannet.” (1.Mos.8,2-3). Vannet skal altså ha sunket ned i jordens indre.

I en arkikkel i Illustrert vitenskap fra 1999 ble det fortalt om nye oppdagelser i jordens indre. Amerikanske forskere hadde da påvist at ”jorden er full av vann”. Følgende utdrag er hentet fra artikkelen:

”Overraskende nok har jordens indre vist seg å inneholde store mengder vann – kanskje nok til å fylle opp verdenshavene mange ganger. Selv om vannet er ekstremt varmt, fordamper det ikke, på grunn av det enorme trykket i jordens indre. Vannet er sannsynligvis bundet som dråper eller i form av enkeltmolekyler.” (Ill.Vit., nr.13, 1999, s.33).

Kilder om samme tema:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/1997-12/UoCa-EIMC-121297.php
http://www.sciencedaily.com/releases/1997/12/971217071316.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/1997/12/971217071316.htm

(av HAMT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here