Hadde trærne før vannflommen årringer?

Det forsteinede treet i båtformasjonen i Urartu-fjellene, Øst-Tyrkia, har vist seg å være uten årringer. Kritikere har hevdet at materialet derfor ikke kan ha vært ekte tre. Ett av argumentene er at mangel på årringer vil hindre næringsopptak og vanntransport. Stemmer dette?

Hva er årringer?
En årring består av små rørledninger som transporterer vann og næringsstoffer (mineraler) fra treets røtter til bladene. I områder med varierende klima vil det om våren dannes et lag med store rørledninger (lys ring) fordi treet da vokser raskt. Om sommeren og tidlig på høsten, når veksten skjer saktere, vil det dannes et smalt lag der rørledningene ligger tettere (mørk ring). Til sammen utgjør disse to lagene én årring. Om vinteren skjer ingen vekst ettersom treet ligger i dvale.

Normalt dannes én årring hvert år. Antallet årringer kan derfor fortelle om treets alder. Men det kan også skje at et tre danner to vekstringer på ett år (f.eks. pga mye nedbør), eller at det hopper over et år. Årringer gir også informasjon om klimaet det aktuelle året. F.eks. vitner tykke ringer om en lang vekstsesong med mye fuktighet, mens tynne ringer vitner om tørke.

Er årringer nødvendige for treets næringsopptak og vanntransport?
Transporten av vann fra treets røtter til bladene skjer primært i de nye, ytre årringene (yteveden). Transport av energirike stoffer fra bladene til røttene skjer i mindre rørledninger i bastlaget, som ligger mellom barken og veden. De gamle årringene (kjerneveden) er derfor helt uten betydning for treets liv. Disse er døde celler, som gir treet styrke til å holde seg oppe.

Imidlertid er barken nødvendig for treets liv. Kjernevevet vil ikke bli påvirket hvis barken fjernes, men bastlaget vil bli ødelagt, og treet vil dø.

Får alle trær årringer?
Synlige årringer skyldes at treets veksthastighet varierer på grunn av klimatiske endringer (årstider). I områder med temperert klima, slik som f.eks. Norge, er forholdene gode for slik ringdannelse. I tropiske strøk, der klimaet er relativt stabilt, vil derimot ikke årringene bli synlig på denne måten. Vi kan derfor finne trær også i vår tid som ikke har årringer.

Hva kan forventes?
Hva kan vi forvente å finne i trær som vokste før vannflommen? Er det noe som tilsier at disse skulle ha årringer, eller at de ikke skulle ha årringer?

Ut ifra Bibelens beskrivelse av jorden før vannflommen, er det to forhold som gjør at vi kan forvente at trær fra den tiden ikke skal ha årringer. For det første fortelles vi at det ikke regnet i tiden før flommen. I stedet ble jordens vekster vannet nedenifra: ”…Gud hadde ikke latt det regne på jorden… Men dogg steg opp fra jorden og vannet hele jordens overflate.” (1.Mos.2,5-6).

Også regnbuen er et bevis på at det ikke regnet før vannflommen. Regnbuen oppstår når sollys passerer vanndråper i lufta. Sollyset inneholder alle synlige bølgelengder av lys, og gir forskjellige farger på grunn av ulik lysbrytning i dråpene. Etter vannflommen gjorde Gud regnbuen til et tegn på sin pakt med jorden om at Han aldri mer ville la den bli ødelagt av en slik flom (1.Mos.9,12-17): ”Jeg setter regnbuen Min i skyen… når Jeg samler skyer over jorden, skal regnbuen komme til syne i skyene. Da skal Jeg minnes Min pakt… Vannet skal aldri mer bli til en flom som utsletter alt kjød.” (v.13-15). Før vannflommen var det altså verken regn eller skyer, og naturlig nok ingen regnbue.

Det andre forholdet er at jorden før vannflommen var omgitt av en vannkappe (1.Mos.1,6-9; 7,11). Denne skapte et helt annerledes og mer stabilt klima på jorden, og vi kan sammenlikne effekten på treets vekst med den vi i dag finner i tropiske strøk (se over).

Det jevne klimaet og mangelen på regn gjorde at det ikke ble variasjoner i trærnes vekstvillkårene, slik vi opplever i dag. Vi kan derfor forvente at trær fra tiden før vannflommen ikke skal ha årringer. Og det er nettopp slikt tre som er funnet i båtformasjonen i Urartu-fjellene.

Hva vil det si at treet er forsteinet?
Forsteinet tre er tre som er blitt gjort til stein ved at det organiske materialet i treet er blitt erstattet av mineraler (f.eks. fra vulkanisk materiale). Treets struktur er imidlertid bevart.

Det er blitt funnet forsteinet tre med årringer flere steder i verden (f.eks. the Petrified Forrest, California LINK: http://www.petrifiedforest.org/). Enkelte tilhengere av evolusjonsteorien hevder at slikt forsteinet tre er blitt til i en prosess som har tatt millioner av år. Men siden 1980-tallet har forskere bevist at slike prosesser kan finne sted i løpet av få år dersom forholdene ligger til rette for det (Les mer om dette her: LINK: http://www.answersingenesis.org/creation/v17/i4/wood.asp). Et eksempel på naturlig forsteinet tre fra relativt moderne tid, er mineraliseringen av tre som ble begravet i aske etter vulkanutbruddet fra Tarawera, New Zealand, i 1886.

At treet er forsteinet, sier altså ingenting om hvor gammelt det er, kun at det har funnet sted en forsteiningsprosess, og at treet er blitt utsatt for forhold som legger til rette for dette.

(av HAMT)

web_rainbow_cool copy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here