Ai

Er det virkelige Ai funnet?

arqueologia-biblicaDe fleste arkeologer lokaliserer i dag det bibelske Ai ved ruinhaugen et Tell, men den har ifølge mange forskere altfor mange svakhetsmomenter. Nå har man startet utgravninger på et langt mer sannsynlig sted Khirbet el-Maqatir, melder det i det danske bladet TEL. Nye utgravninger i Khirbat el-Maqatir er en alternativ løsning. Her er det funnet festningsverker og en imponerende mur med en tykkelse på 3,8 meter. Dersom dette stemmer ble byen ødelagt ca. 1550 f.Kr. (Bibelens tidsregning sier rundt 1500 tallet). Dersom dette viser seg å være det virkelige Ai, må lokaliseringen av Betel flyttes nærmere til Jerusalem ved El-Bireh.

Ai ble ødelagt etter andre forsøk bare få dager etter at israelittene erobret Jeriko. Josva kap. 7 og 8.

Bibelen: første gang vi hører om Ai:

Så dro han (Abraham) videre derfra til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt med Betel i vest og Ai i øst. Der bygde han et alter for Herren og påkalte Herrens navn. 1 Mos. 12:8

bible-maps-master-index-ai-israel-khirbet-el-maqatir-1400bc-juglet

Rester funnet i byen Ai

Men det er i Josvas historie vi blir kjent med byen.Josva, kapittel 7

Mennene fra Ai slo ned omkring tretti-seks menn, for de jaget dem bort fra porten og til Sjebarim. De slo dem ned i skråningen. Derfor mistet folket motet, og hjertene deres ble som vann. Josva 7:5

Men så snudde det seg:

Du skal gjøre med Ai og kongen der som du gjorde med Jeriko og kongen der. Bare byttet og buskapen skal dere ta som krigsbytte til dere selv. Legg et bakhold mot byen på baksiden av den!» Da kongen i Ai så det, skjedde det: Mennene i byen skyndte seg, de sto tidlig opp og gikk ut for å møte Israel til strid, han og hele folket hans, på et fastsatt sted foran sletten. Men han visste ikke at det lå et bakhold mot ham på baksiden av byen. Så ble hele folket i Ai kalt sammen for å forfølge dem. Og de forfulgte Josva og ble ført langt bort fra byen. Det var ikke en mann igjen i Ai eller i Betel, som ikke dro ut etter Israel. Så lot de byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel. Da mennene i Ai snudde seg tilbake, så de, og se, røyken fra byen steg opp mot himmelen. De hadde ikke krefter til å flykte verken den ene veien eller den andre veien, og det folket som hadde flyktet ut i ørkenen, vendte seg nå mot forfølgerne sine. Men kongen i Ai tok de levende, og førte ham fram for Josva. Israel slo i hjel alle dem som bodde i Ai. De slo dem ute på slagmarken, der ute i ørkenen hvor de hadde forfulgt dem. Da de var ferdige med det, og de alle var falt for sverdets egg til det ikke var flere igjen, skjedde det: Alle israelittene vendte tilbake til Ai og slo den med sverdets egg.

Så brente Josva opp Ai og gjorde den til en haug for all tid, et øde sted til denne dag. Kongen i Ai lot han henge i et tre til kvelden kom. Så snart solen var gått ned, befalte Josva at de skulle ta liket hans ned fra treet, kaste det ved inngangen til byporten og kaste opp en stor haug med steiner over det. Og den ligger der til denne dag. Josva 1-29image.axd

Funnet av restene til en festning ved Khirbet el-Maqatir, ca 14 km nord for Jerusalem, styrker teorien til utgravere at dette er den riktige lokaliseringen av Ai, buen som ble ødelagt i Josva 8 kap.

Det andre stedet man har ment kunne være Ai (et-Tell) mangler en ødeleggelse som kunne dateres tilbake til Josva.

Siden 1995 hae det vært gjort utgravninger her, under ledelse av ABR Director of research Bryant G. Wood (ved universitetet i Toronto). De har avdekket viktige arkeologiske funn her, 1 km vest for et-Tell. Funnene inkluderer en byport og et mur system, masse potteskår fra Josvas tid, bevis for en ødeleggelse med ild, gamle mynter, en hus datert til det første århundre e.Kr. Og et bysantisk kloster. Området finnes ca. 14 km nord for Jerusalem nær de moderne småbyene Beitin og Deir Dibwan.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply