Lykiske graver i Myra kan enda ses i dag.

Lukas som skrev Apostlenes gjerningene, en bok i Bibelen, forteller om båtturen Paulus hadde fra Israel til Roma.  

«Og da det var bestemt at vi skulle seile til Italia, overga de Paulus og noen andre fanger til en som het Julius, en offiser for Det augustinske regiment.  Etter å ha gått om bord i et skip i Adramyttium, satte vi til havs. Meningen var å seile langs kystene av Asia. Aristarkus, en makedonier fra Tessalonika, var med oss. Neste dag gikk vi i land ved Sidon. Og Julius behandlet Paulus vennlig og ga ham frihet til å gå til sine venner og få del i omsorgen fra dem.  Da vi hadde lagt ut til havs derfra, seilte vi i ly av Kypros, siden det var motvind. Og da vi hadde seilt over havet som er utenfor Kilikia og Pamfylia, kom vi til Myra, en by i Lykia.
Der fant offiseren et aleksandrinsk skip som skulle seile til Italia, og han tok oss om bord på det.» Ap gj.27:1-6  

Myra ligger fortsatt like vest for den tyrkiske kystbyen Finike.
Noen hundre år senere var det en kjent biskop som levde her ved navn St.Nicholas som ble et forbilde for dagens julenisse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here