Beersheba i Israel

Beersheba er en by som for alltid er knyttet til de bibelske personene Abraham, Isak og Jakob. Og det var de som ga stedet det navnet det har i dag.

Når det står i vår bibel at Abraham dro mot sør står det egentlig Negev i den hebraiske bibel (Negev betyr sør). Negev er et ørkenområde syd i Israel og byen Beer Sheba ligger ved starten av Negev.

isaks brønn i TelBeer Sheva
Isaks brønn i Beer Sheba? Gammel er den ivertfall.

Abraham og filisterkongen Abimelek kom i konflikt pga en brønn som tjenerne til Abimelek hadde tatt. Abimelek ønsket å rydde opp i situasjonen. Deretter møttes filisterkongen og Abraham og de avla en ed her.

Navnet BeerSheba eller Sheva betyr Edens brønn, og derfra kommer navnet.

Abrahams sønn Isaks havnet også i krangel her med filistrene om de samme brønnene. Isak viste storsinn og gravde nye brønner. Men etter en tid avla han ed med filisterkongen som også bar tittelen Abimelek. Melek betyr konge.

Nøyaktig hvilken brønner dette var er det ikke så lett å vite i dag. Det er funnet mange gamle brønner i dette området. Men langs denne elven og i dette området må det ha vært. Noen av brønnene som er funnet er fra bibelsk tid.

Forskning og utgravinger viser at det bodde filistere i Gerar like ved BeerSheba på denne tiden slik Bibelen sier, og at disse filistrene stammer fra det minoiske Kreta.

At det har bodd nomader her på denne tiden, slik Abraham og Isak var, er det også enighet om.

Etter oppholdet i Egypt kommer Abrahams etterkommere tilbake hit og BeerSheba blir til delt de israelske stammene Simeon og Juda.

beersheba_ruins
Ruiner etter byen Beer Sheba fra dommer og kongetid i Israel

På et senere tidspunkt tok en annen profet som het Elia tilflukt i Beersheba da Israels dronning Jesabel ga ordre om å få han drept.

Profeten Amos nevner også denne byen og anklaget dem for avgudsdyrkelse.

Etter at babylons konge invaderte Israel ble mange israelitter tatt til fange herfra, og byen ble forlatt. Da mange kom tilbake etter fangenskapet i Babylon, ble Beer Sheba gjenoppbygd. 

Beer Sheba har vokst kraftig siden den gang og er i dag er en av de største byene i Israel. Byen blir regnet som en hovedstad i Negev og har en befolkning på snart 200.000 innbyggere.

Ottomanerne hadde en kontrollpost her, og det er mange bygninger etter dem i den gamle bydelen.

Etter at FN resolusjonen i 1948 ga jødene rett til landet, intok den egyptiske hær byen. Etter et slag her i oktober samme år, ble byen tatt tilbake av de israelske styrkene og har siden vårt en del av staten Israel. Mange jødiske emigranter har bosatt seg her, særlig jøder fra araberland, som kalles Sephardi og Mizrahi jøder. I dag er det desverre mange bomber fra Gaza som slår ned i Beer Sheba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here