Profetien om byen Tyrus

 

tyrus

Profetien om byen Tyrus

 

Byen Tyrus lå på fastlandet syd i det vi i dag kaller Libanon. Ifølge Bibelen var det en mektig by. Lederen der skal ha opphøyet seg. På den tiden var det en storby, en handelsby, rett ved havet. Tyrus lå godt plassert iforhold til de store nasjoner på den tiden. Til tross for at byen så ut til å bare vokse i rikdom og dens eksistensgrunnlag for fremtiden god, profeterte Bibelens Gud at byen skulle bli fullstendig ødelagt.

Da Tyrus var på høyden av sin makt profeterte Bibelens Gud gjennom profeten Esekiel:
“De ødelegger murene omkring Tyrus og river ned tårnene der.
Jeg feier bort moldjorden i byen og gjør den til et nakent berg.
Så røver de din rikdom og tar dine varer som bytte. De bryter ned dine murer og river dine herlige hus. Steiner, bjelker og grus kaster de på sjøen. Jeg gjør deg til et nakent berg, du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er jeg som har talt,  lyder ordet fra Herren Gud.
Esekiel 26:4,12,14

Bibel-kritikere kan ikke komme unna at Tyrus ble ødelagt, men mange har valgt å tro Esekiels bok ble skrevet etter Nebukadnessar ødela den. På den måten trenger de ikke forholde seg til å boken er inspirert. Men det spesielle med denne profetien er at den kommer med mange detaljer “Steiner, bjelker og grus kaster de på sjøen. Jeg gjør deg til et nakent berg, du blir en tørkeplass for garn.” Dette ble nemelig ikke oppfylt da kongen av Babylon inntok byen og innbyggerne flyttet til en øy i nærheten. I 250 år lå restene der som en stille motsigelse til profetiene. På dette tidspunktet vet vi gjennom historiske kilder at jødene hadde Esekiels bok og den var alt skrevet og i bruk da profetien endelig ble fullstendig oppfylt. Dermed var det umulig å hevde forfatteren av boken skrev profetien etter Alexander den store ankom restene. På en måte har Bibelens Gud sikret seg at Esekiels bok var dokumentert skrevet før siste bit av profetien ble oppfylt.

Alexander den store for Grekenland kom opp imot byen for å innta det nye Tyrus som var bygget på en øy vest for den opprinnelige byen. Fordi folket var samlet på en øy var det vanskelig for Alexander å innta den nye byen. Han beordret så sine tropper å bygge en vei ut til øyen. Dette ble gjordt ved å hive ruinene fra det gamle Tyrus i sjøen og fylle opp med støvet. Dermed skjedde nøyaktig det Bibelen forutsa.

Den gamle byen Tyrus ble aldri gjenoppbygd til tross for at området var ryddet og at det lå godt plassert. Bibelens Gud sa: “Aldri skal den bygges opp igjen. Det er jeg som har talt, lyder ordet fra Herren Gud”. Her går Bibelens Gud så langt å hevder at det at den ikke bygges opp igjen er tegn på at det er en Guddommelig som har talt. Hvilket som helst bibelkritiker kan prøve ut påstanden gitt flere tusen år siden ved å begynne å bygge opp igjen byen der den lå. Ved å gjøre det kan de motbevise Bibelens Guds troverdighet. Men ingen har gjordt det og dermed står området fortsatt som et vitne for Bibelens Gud.

 

No comments yet.

Leave a Reply