Faraoer nevnt i Bibelen – Farao som ville ha Abrahams kone

Farao/konger beskrevet i Bibelen

Abraham kommer til Egypt under en hungersnød i Kanaan. Fordi hans kone Sara var så vakker, var han redd han skulle bli drept og de ta hans kone, så de ble enige om å si at hun var hans søster. Det var ikke en løgn da, for hun var brorens datter.  “Da Abram kom til Egypt, så egypterne kvinnen, at hun var meget vakker. Også faraos stormenn så henne, og de talte vel om henne for farao. Så ble kvinnen hentet til faraos hus. Han gjorde vel mot Abram for hennes skyld. Han fikk sauer, okser, esler, slaver og tjenestepiker, eselhopper og kameler. Men Herren la store plager på farao og hans hus for Sarai, Abrams kones skyld. Da kalte farao på Abram og sa:«Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun var din kone? Hvorfor sa du:Hun er min søster? Jeg kunne ha tatt henne til meg som kone. Her har du din kone. Ta henne og dra bort! Så ga farao mennene sine bud om Abram. Så sendte de ham av sted med hans kone og alt det han eide.” 1 Mosebok, kap.12.

I følge utenom bibelske kilder underviser Abraham egypterne om stjerner. Mulig at dette er snakk om kalendere og utregningen av kalenderendringer.

Etter bibelens kronologi kommer Abraham til Kanaans land ca 1877 BC og han var i Egypt ca. 1854, før Ismael ble født. Det er ca.480 år etter vannflommen.

Bilde 2 khasekhemwy02

Farao Kasekhemwi

Peribsen eller hans sønn og etterfølger Kasekhemvi, er Farao på Abrahams tid

Det finner sted en kalenderendring i Egypt. Egypt hadde ikke inkorporert ekstradager i året (skuddårsdager). Nå var de kommet 120 dager «etter».  Endringen er markert på en statue av farao Kasekhemvi. Tidspunktet markerer at denne endringen skjer etter 480 år. De fleste kulturer på denne tiden startet tidsregningen etter den store flommen. Dersom egypterne også gjorde dette, stemmer det ganske nøyaktig med tidspunktet for Abrahams ankomst til Egypt.

No comments yet.

Leave a Reply