Ishmaels etterkommere

Selvom ikke alle muslimer eller følgere av religionen Islam er etterkommere av Ishmael regnes likevel en stor del av dem for det. Mange muslimer er etterkommere av kristne og jøder som ble omvendt/påvirket da Islam ble dominant i Midt-Østen. Islam oppsto i blant annet Syria og Saudi Arabia på 600-tallet. Araberne regnes som etterkommere av Ishmael og Abrahams andre sønner som bosatte seg øst for Kaanan (dagens Israel).  (1.Mos.25:6; 1.Mos.21:21)

Gud fortalte til Hagar, Ishmaels mor, at etterkommerne til hennes sønn ville bli til et stort folk: “Reis dig, løft gutten op og hold ham ved hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk.” (1.Mos.21:18)

Men mens Hagar enda var gravid fikk hun vite det følgende om hennes etterkommere: “Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; [Gud hører] for Herren har hørt din nød. Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre.” (1.Mos.16:10-12)
Denne profetien passer utvilsomt med dagens islamske folk som er et enormt stort folk og har også vært det lenge. “han skal bli som et vill-asen av et menneske” høres kanskje noe rasistisk ut men illustrerer kanskje en stahet og egenrådighet som andre folkeslag ikke har i samme grad. “hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham” passer også godt med konfliktene muslimer har hatt bosatt i vesten og Israel men også hvordan de ofte har innbyrdes uroligheter. Med tanke på Bibel-sitatet er det interessant at det å bli kalt for et esel er en fornærmelse i mange muslimske land. Begrepet ‘vill’ kan også hentyde at de ville bli vanskelig å styre eller ha under kontrol. De regnes ofte i dag som mindre disiplinerte av natur enn andre folkeslag som asiatere, amerikanere og asiatere.

Islam før og nå.Under den ottomanske rike var Islam spesielt fremskreden når det gjaldt kunst, vitensskap og krigføring. De skilte seg også ut ved å tilby religiøs-toleranse for andre med anderledes tro. På den tiden var dette lite praktisert i vesten hvor den katolske kirke forfulgte alle anderledes-troende. Det var derfor mange som flyktet fra Europa til det islamske rike under den mørke middelalderen for å få frihet til å praktisere sin tro. Enten det var ikke-katolske kristne eller jøder. I senere år har mange muslimske land blitt noe mindre tolerante. Men trass sin særegen kultur har muslimer vist at de kan tilby verden mye bra. Ofte blir muslimer stigmatisert og sett på som gammeldagse. Det er verdt å merke seg at flere muslimske land har hatt kvinnelige statsledere før selv USA har hatt det. Ingen muslimske land er like og fungerer likt. Noen har strenge lovgivninger mens andre fungerer mer som vesten.  Til tross for sin stahet er også muslimer kjent for å ha stor gjestfrihet og være flinke å gi til de fattige iblant dem. Som med kristne og jøder har muslimer alle rettninger innad; liberale, ekstreme, fundamentaliser, sekulære, ateister i tilegg til de forskjellige rettningene innenfor islam.

TabulaRogeriana_upside-down

Tabula Rogeriana ble tegnet av Al-Idrisi i 1154 og er en av de mest avanserte verdenskart for sin tid. Han skrev også om de forskjellige muslimske grupperinger i forskjellige land.

Madhhab_Map3

Forskjellige muslimske land og områder.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here