Bekrefter kongerekkene i det gamle kongedømmet beskrevet i Bibelen.

Denne gangen er det kong Hiskias segl som er funnet, eller rettere sagt avtrykket av det. At det er den riktige Hiskia bekrefter at «etternavnet» også er med, altså hvem han er sønn av. I tillegg er han omtalt som konge. Seglet ble funnet like nedenfor der det gamle jødiske tempelet lå, på den tiden Hiskia var konge.  Dette er aller første gang at arkeologer har funnet avtrykk av et kongesegl i en direkte arkeologisk utgravning.

Seglet bærer altså innskripsjonen: מלך יהדה“//”Belonging to Hezekiah [son of] Ahaz king of Judah.” Navnene i den norske bibelen er noe endret slik at da vil det stå: “Tilhører Hiskia (sønn av) Akas. konge av Juda.”

Seglet kan ikke væreseal of esekias større enn 9,7 X 8,6 mm, men trykket på myk leire måler 13 x 12 mm.

I tillegg til innskripsjonen er det bilde av en to-vinget sol, med vingene slått ned, flankert av to ankh symboler som symboliserer livet i oldtidens Egypt. Den bevingede solen var et motiv som proklamerte «guds beskyttelse» i det gamle Assyria, og som ga regimet legitimitet og makt, også utbredt over hele oldtidens Midtøsten.  

Eksperter som har identifisert flere andre detaljer om gjenstanden, tror at den opprinnelig ble brukt til å forsegle et dokument skrevet på en papyrus rull som deretter ble rullet og bundet med tynne snorer, og deretter forseglet.

Seglet ble oppdaget i en søppel dump datert til tiden for kong Hiskia eller kort tid etter, og har sin opprinnelse i Royal Building som sto ved siden av og ser ut til å ha vært brukt til å lagre matvarer. Bygningen, en av en rekke strukturer som også inkluderte et vakthus og et tårn, ble bygget i andre halvdel av det 10. århundre BC (tidspunktet for kong Salomo) som en del av festningsverkene i Ofel – den nye regjerings kvartalet som var bygget i området som forbinder Davids by med Tempelhøyden.

funnsted
Stedet avtrykket av seglet ble funnet

Hiskia er omtalt i flere av bibelens bøker; 2 kongebok, 2 krønikerbok og Jesaja. Han levde samtidig med profeten Jesaja.

Her leser vi om han: «Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i tjueni år. Hans mor hette Abi og var datter av Sakarja. Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans ættefar David hadde gjort. Han nedla offerhaugene, slo i stykker steinstøttene, hogg ned Asjera-pælene og knuste kobberslangen som Moses hadde laget. Helt til den tid hadde israelittene ofret til slangen. De kalte den Nehusjtan.
Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Det har aldri vært hans like blant alle kongene i Juda som kom etter ham, og heller ikke blant dem som var før ham.  Han holdt seg nær til Herren og vek aldri fra ham; han holdt de bud som Herren hadde gitt Moses.  Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg fore. Han gjorde opprør mot assyrerkongen og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne og tok deres land helt ned til Gasa og bygdene der omkring, både de stedene som hadde vakttårn, og de befestede byene.»  2 Kongebok.18: 2-8

Det var i kong Hiskias tid at Nord-riket Israel ble bortført av assyrerne. Det var i kong Hiskias sjette år. Han var da bare 31 år gammel.

Senere i hans regjeringstid kom assyrerne tilbake og tok mange byer i Juda, blant annet Lakish. Assyrerne omringet også Jerusalem i år 704 BC.
Vi leser: «I det fjortende året Hiskia var konge (da han var 38 år), rykket assyrerkongen Sankerib mot alle de befestede byene i Juda og tok dem. Da sendte Juda-kongen Hiskia bud til assyrerkongen i Lakisj og sa: «Jeg har båret meg ille at. Dra bort fra meg igjen, så skal jeg finne meg i det du pålegger meg.» Assyrerkongen påla Juda-kongen Hiskia å betale tre hundre talenter sølv og tretti talenter gull.  Og Hiskia gav ham alt det sølvet som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens slott. På samme tid brøt kong Hiskia gullet av dørene i Herrens tempel og av dørkarmene, som kongen selv hadde overtrukket med gull, og gav det til assyrerkongen.»  2 Kongebok 18:13-16
Dette var tydeligvis ikke nok for assyrerkongen:

Men assyrerkongen sendte hærføreren, hoffsjefen og kommandanten med en stor hær fra Lakisj mot kong Hiskia i Jerusalem. De rykket fram, og da de kom til Jerusalem, stilte de seg opp ved vannledningen fra Øvredammen, ved veien til Bleikevollen. Der begynte de å rope på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eljakim, sønn av Hilkia, ut til dem sammen med riksskriveren Sjebna og kansleren Joak, sønn av Asaf. 2 Kong. 18:17-18

Kommandanten fortsetter sitt hån mot kong Hiskia:

lakish
Assyrerkongen Sankerib fikk laget denne beskrivelsen etter at han tok den judeiske byen Lakisj. Dette skjedde før beleiringen av Jerusalem. Relieffet finnes i dag i British Museum.

«Kommandanten ropte til dem: Si til Hiskia: Så sier storkongen, Assyrias konge: Hva er det du stoler på, siden du kjenner deg så trygg? Mener du at tomme ord er råd og styrke i krig? Hvem er det du stoler på, siden du har gjort opprør mot meg?  Jo, du setter din lit til Egypt, den brukne rørstaven! Når noen støtter seg på den, trenger den inn i hånden på ham og gjennomborer den. Slik er farao, kongen i Egypt, mot alle som stoler på ham.» 2 Kong 18: 19-21

Denne beskyldningen mot kong Hiskia er interessant når vi ser på seglet hans som er funnet. Der er navnet hans flankert av to egyptiske kors (ankh), tegn på evig liv.

Kommandanten over den assyriske hær snakker hebraisk til Hiskias sendebud. Det har fått noen til å spekulere på om denne mannen egentlig er en av de bortførte fra Israel 8 år tidligere, som har steget i gradene i Ninive. Dette er ikke ukjent i oldtidshistorien, at de tok i bruk dyktige folk fra land de hadde erobret. Sammenlign med Daniel og vennene hans.
«Da sa Eljakim, Sjebna og Joak til kommandanten: «Tal til dine tjenere på arameisk, for vi skjønner det. Tal ikke judeisk til oss, så folket som står på muren, hører det.» Men kommandanten svarte: «Tror du min herre har sendt meg for å si dette bare til din herre og til deg? Nei, det er like mye til mennene som sitter på muren, de som snart må ete sin egen skitt og drikke sitt eget vann, likesom dere.»
Dermed gikk kommandanten fram og ropte med høy røst på judeisk: Hør hva storkongen, Assyrias konge, sier! Så sier kongen: La ikke Hiskia narre dere! For han er ikke i stand til å berge dere ut av min hånd.» 2 Kong. 18: 26-29

Kommantanten fortsetter å argumentere, spotte og håne kong Hiskia.

Men profeten Jesaja befinner seg også i byen. Han sender bud til kong Hiskia med ord fra Herren, og avslutter med hvem er det du krenker og vanærer? (vers 22)

«Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel 185 000 mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der. Da brøt assyrerkongen Sankerib opp og drog hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive.» 2 Kong 19: 35-36

Se assyrernes egen historie og Herodots gjengivelse av Egypts historie om den samme hendelse her:  https://www.bibelmuseum.no/wordpress/?p=1086
“En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adrammelek og Sareser og hogg ham ned med sverd. De kom seg unna og rømte til Ararat-landet (Armenia). Og Sankeribs sønn Asarhaddon ble konge etter ham.»Vers 37

Vi tar med en historie til som hadde stor betydning for kong Hiskia.

«På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: «Så sier Herren: Du må ordne opp med din eiendom, for du skal dø; du får ikke leve lenger.»  Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og bad til Herren.  «Å, Herre,» sa han, «husk på at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt åsyn og har gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt.
Da kom Herrens ord til Jesaja, og det lød så: «Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din ættefar Davids Gud: Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Se, jeg legger enda femten år til din levetid.  Jeg skal berge deg og denne byen fra assyrerkongens hånd, og jeg vil verne denne byen.  Og dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt:  Nå lar jeg skyggen gå ti streker tilbake på Akas’ solur, like langt som den før har gått fram.» Og solen gikk ti streker tilbake, like langt som den før hadde gått fram. 2 Kong. 20 1-8

Kong Hiskia regnes som en av Judea mest rettferdige konger, og er beskrevet gunstig i så vel Bibelen som i de store hendelsene i de assyriske kongene – Sargon II og hans sønn Sankerib – som regjerte under hans regjeringstid .

Bibelen forteller om Hiskia at “det var ingen som han blandt alle Judas konger etter ham, og heller ikke blant dem før ham” (2 Kong 18: 5)

Så altså; Over 2600 år seinere finner arkeologene kong Hiskias segl. Bibelhistorien blir plutselig ennå mer levende….og troverdig.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here