Ecbatana6

Sannsynligvis var denne byen en av de mediske byer som de ti stammer ble bortført til. Det har alltid vært mange jøder i denne byen også senere.

Assyrerkongen førte israelittene bort til Assyria og lot dem slå seg ned i Halak og ved Habor, en elv i Gosan, og i byene i Media.  2 Kong 18,11

Tobias bok – jødisk apokryfisk
Tobias av Naftali`s stamme, ble advart av sin far at Ninive sannsynligvis ville bli ødelagt. Derfor dro han til Ecbatana og fant en israelittisk jente som han giftet seg med. Muligvis dro mange bortførte israelitter til de mediske byer etter hvert fordi de følte seg tryggere der.

Eckbatana var lenge hovedstaden i det mediske riket. Mederne kalte byen Agbatana. Fra denne byen dro den første store mediske kongen, Kyaxares (625-585 f.kr), ut med sine soldater og sammen med Nebukadnesar ødela de Ninive i 612 f.Kr.

assyr

Kyaxares datter ble gift med Nebukadnesar. Det var den vakre naturen i Eckbatana hun savnet i Babylon, og som Nebudkadnesar forsøkte å kopiere i en gigantisk hengende hage bygget for henne i Babylon.
Kurderne regner sin tidsregning fra den mediske kongen Kyaxares.
Hans sønn Astyages ble bestefar til den store kong Kyros som slo sammen det mediske og det persiske riket.
Kyros og Belsassar omtalt i Daniels bok var derved tremenninger.

Da Kyros innlemmet den i det persiske riket ble den gjort om til de persiske keisernes sommerresidens.
I dag heter byen Hamadan, og her kan man også finne gravene til Ester og Mordekai (fra Esters bok i bibelen)

Bibelen og Eckbatana
Esra 6,2 I kongeborgen i Ekbatana, hovedstaden i provinsen Media, fant de en bokrull, og der stod det skrevet: Kunngjøring. Esra 6,3 I sitt første regjeringsår gav kong Kyros dette påbud om Guds hus i Jerusalem: Huset skal bygges opp igjen, så det blir et sted hvor offer bæres fram. Grunnvollen skal legges på nytt. Selve templet skal være seksti alen høyt og seksti alen bredt. Esra 6,4 Det skal bygges med tre lag tilhogne steiner og kles innvendig med ett lag tre. Utgiftene skal dekkes av kongens skattkammer. Esra 6,5 Gullkarene og sølvkarene som tilhørte Guds hus, og som Nebukadnesar fjernet fra templet i Jerusalem og brakte til Babylon, skal gis tilbake. De skal bringes til Jerusalem og stilles opp på sin plass i templet der.

The City of Hamadan, the Ancient Ekbatana
I dag heter byen Hamadan
grav
Her kan man også finne gravene til Ester og Mordekai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here