1280px-Ruins_of_Bethsaida_village_in_summer_2011_3.jpgFilip var fra den lille fiskebyen Betsaida, nord for Genesaretsjøen. Byen er for det meste utgravd og ligger som et utendørsmuseum for alle besøkende. Fra denne byen kom også brødrene Peter og Andreas, som ble kalt til disipler like før Filip.

Vi leser i Johannes sitt evangelium at Filip ble ivrig etter å fortelle om Jesus til Natanael sønn av (Bar) Tholomeus (Talmai). Det han sier til han forteller om at Filip ikke var ukjent i å studere Skriftene (det gamle testamentet). «Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» (John 1:45). Dette er den samme Filip som Gud brukte til å forkynne til den egyptiske hoffmannen mange år senere, etter Jesu død og oppstandelse.  Det var jo nettopp Skriftene denne hoffmannen satt og leste i, fra Jesajaboken. Han leste Messias profetien der i kap 53, men forsto den ikke. Filip forklarte den for han, og hadde gleden av å døpe han rett etterpå. Dette kan det leses om i Apostlenes gjerninger kap. 8

Brooklyn_Museum Philip. Maleri av James Tissot

Man har grunn til å tro at Filip var blant de mere lærde i disippelflokken. Mulig at han også snakket gresk. Det er han grekerne, på besøk i Jerusalem, kommer til da de ville se Jesus. Vi kan lese i Johannes evangeliet kap.12. «Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De kom til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og spurte ham og sa: «Herre, vi vil se Jesus.» Filip kom og fortalte dette til Andreas, og deretter sa Andreas og Filip det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sa: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Hvis noen tjener Meg, må han følge Meg. Der Jeg er, der skal også Min tjener være. Hvis noen tjener Meg, skal Min Far ære ham. Nå er Min sjel forferdet, og hva skal Jeg si? Far, frels Meg fra denne time? Nei, nettopp derfor er Jeg kommet til denne time. Far, herliggjør Ditt navn!» Da kom en røst fra himmelen, som sa: «Jeg har allerede herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.» Folket som sto der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa: «En engel har talt til Ham.»  Jesus svarte og sa: «Denne røsten kom ikke for Min skyld, men for deres skyld. Dette skjedde like før påsken. Hva Filip som må ha stått der tenkte, vet vi ikke, men kanskje er han blitt mer på Guds person, for ikke lenge etter finner vi at han sier til Jesus etter at de har mottatt den første nadverd: «Herre, vis oss Din Far, og det er nok for oss.» Jesus svarer til Filip: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Min Far. Så hvordan kan du si: Vis oss Din Far? Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg? De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene. Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Min Far skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det. Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud». Mye mer forteller Jesus alle sine disipler videre i kap. 14.

Historien om de 5 brød og 2 fisker som mettet 5000, har gledet barn i nesten 2000 år. Her synges det om Jesu mirakel. Det er ikke bare Filip som gledet seg.

Men lenge før dette skjedde finner vi også Filip i hjemstedet Galilea da dette skjer: «Jesus gikk opp i fjellet, og der satte Han seg sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var nær.

Da Jesus løftet øynene sine og fikk øye på en stor folkemengde som kom imot Ham, sier Han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få spise?» Men dette sa Han for å prøve ham, for Han visste selv

dem kan få et lite stykke.» Men Jesus ville vise han hvordan mat velsignet av Gud kan mette alle: «En av disiplene Hans, Andreas, Simon Peters bror, sier til Ham: «Det er en liten gutt her som har fem bygg-brød og to små fisker, men hva er det til så mange?» Da sa Jesus: «Få folket til å sette seg ned!» Det var mye gress på stedet. Så satte mennene seg i et antall på omkring fem tusen. Jesus tok brødene, og da Han hadde bedt takkebønnen, delte Han dem ut til disiplene, og disiplene ga til dem som hadde satt seg ned. På samme måte av småfiskene, så mye de ville ha. Da alle var blitt mette, sier Han til disiplene sine: «Samle inn stykkene som er igjen, så ingenting går til spille.» Da samlet de inn alt, og de fylte tolv kurver med stykkene som var til overs etter dem som hadde spist av de fem bygg-brødene. Joh. Kap. 6.

Som alle de andre apostlene var Filip en aktiv misjonær etter Jesus hadde dratt til himmelen. Etter at han forkynte for den etiopiske hoffmannen, ble han funnet i Asjdod leser vi i Ap.gj.kap. 8. «Men Filip ble funnet i Asjdod. På gjennomreisen forkynte han evangeliet i alle byene til han kom til Cæsarea. Dette var byer langs kysten av Judea.

Tradisjoner sier videre at Filip forkynte i Grekenland, Syria og Frygia (områder i dagens Tyrkia).

I Nag Hammadi funnet ble det oppdaget et brev fra Peter til Filip. Brevet inneholder en forespørsel om at Filip må komme til oljeberget der apostlene er samlet. Om dette er autentisk er vanskelig å si, da det stammer fra den gnostiske tiden i Egypt hvor mange merkelige teorier er funnet samtidig.

Det finnes også et skriv som heter Filips gjerninger som er datert til tiden rundt biskop Eusebius og trolig er skrevet ned av noen av han samtidige på 300 tallet etter Kristus. Det kan minne om en samling av historier som er fortalt om Filip i ettertid. Noe kan sikkert være riktig og noe er gjenfortalt så mange ganger på 200 år at det kan være vanskelig å vite hva som er helt korrekt da det er mest fokusert på mirakler som er et uttrykk for den første bysantiske tid. Bibelen er på denne tiden allerede samlet og det kan være flere grunner til at dette skrivet ikke er med der.

Byen Hierapolis ligger rett ovenfor det berømte tyrkiske turiststedet Pamukkale som ses her på bildet. Ikke langt fra ligger restene etter byen Laodikea.

Men flere kilder nevner at Apostelen Filip endte sitt liv i Hierapolis, der han forkynte sammen med bl.a. sin søster Mariamne. Han skal ha overbevist konsulens kone, og det skal ha opprørt konsulen. De ble alle torturert  sier historiene. Deretter ble Filip korsfestet. Andre kilder sier at han ble halshugget. Det skjedde i år 80 e.Kr. Samme år var det en voldsom brann i Roma og året før ble byen Pompeii lagt øde etter utbruddet av Vesuv. Keiser Vespasians sønn Titus var keiser i Romerriket, han som 10 år før hadde revet ned Jerusalem og dets tempel.

FILIPS GRAV ER NETTOPP FUNNET

Apostelen Filip skal være ansvarlig for at mange ble omvendt i byen Hierapolis i dagens Tyrkia, og alle er enige i at han møtte sine mordere der. Man har lenge forsøkt å finne hans grav der, men ikke lykkes. Historien sier at det ble bygget en åttekantet kirke der for å minnes Filip, og i det 6 århundre ble det laget et merke som skal forestille Filip på det samme sted. Men det var først 2011 da de begynte utgravinger av en liten kirke i nærheten at de fant graven. Denne graven lå ca 40 meter unna.

Onsdag 27. juli 2011 rapporterte det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at arkeologer hadde gravd en grav som prosjektlederen hevder å være apostelen Filips grav under utgravninger i Hierapolis nær den tyrkiske byen Denizli. Den italienske arkeologen, professor Francesco D’Andria, uttalte at forskere hadde oppdaget graven i en nylig avslørt kirke. Han sa at utformingen av graven, og skrifter på veggene, definitivt viser at den tilhørte den drepte apostelen til Jesus. Graven var tom, noe som ikke er usannsynlig. På den tiden disse kirkene ble bygget var frafallet nådd så langt at man tilba relikviene til avdøde «helgener». Det sies at apostlens siste levninger er brakt helt til Rom på denne tiden og at han ble begravd der pånytt.

Gud skal gjenskape denne flotte apostelen på oppstandelsens dag. Hans navn står på en av grunnsteinene i Den hellige stad i himmelen. Joh. Åp. 12:14.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here