Rester av byen Delphi i Hellas.

Det finnes mange historiske bevis for at Bibelen beskriver virkelige personer og steder. En av dem er guvernøren Gallio. Inskripsjoner i Delphi (Grekenland) bekrefter apostlenes gjerninger i Bibelen. Paulus skal ha oppholdt seg ca. 1 1/2 år i Korint., nettopp på den tiden inskripsjonen sier at Gallio var guvernør. Inskripsjonen forteller at hans egentlige navn var Junius Annaeus Gallio og at han var sønn av retorikeren Seneca og bror til filosofen Seneca. Han var romersk guvernør i området Achaia. Inskripsjonen sier at han var venn med Cæsar (Claudius), og var guvernør fra 51 – 52 AD.

Gallio
Inskripsjoner om Gallio funnet i Delphi

I apostlenes gjerninger får vi vite følgene historie fra Paulus sitt opphold i Korint: Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! Jeg er med deg, og ingen skal røre deg for å gjøre deg ondt; for jeg har meget folk i denne by. Så tok han ophold der i et år og seks måneder, og lærte Guds ord iblandt dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa: Denne opvigler folk til å dyrke Gud på annen vis enn loven byder. Da nå Paulus skulle til å åpne munnen, sa Gallio til jødene: Var det noen misgjerning eller slem udåd, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere;  men er det spørsmål om en lære og om navn og om deres lov, da får det bli deres sak; dommer i disse ting vil jeg ikke være. Og han drev dem bort fra domstolen.  Men da tok de alle fatt på synagoge-forstanderen Sostenes (han var blitt en kristen) og slo ham midt foran domstolen; og Gallio brydde sig ikke noe om alt dette.  Paulus ble der da ennå en lang tid; så sa han farvel til brødrene og seilte avsted til Syria…… Ap.gj. 18:9-18.

Hvordan gikk det med Gallio?  Gallio ble noen år senere konsul i Rom og ferdes nær keiser Nero, sammen med sine brødre. Cassius Dio forteller at det var han som introduserte Neros opptredener. Etter sin bror filosofen Senecas død ble Gallio anklaget i Senatet for å være morder og en folkefiende. Han levde ikke lenge etter det. Noen kilder sier han ble senere drept av keiser Nero, akkurat slik Paulus også ble. Andre kilder sier han fryktet sitt liv og begikk selvmord.

Paulus talte også sin sak for keiser Nero, uten at det førte fram.

Bibelen beskriver virkelige personer som har levd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here