Vann fra klippen

KADESH BARNEA

DS041124211804
Fjellet Hor ved Kadesh Barna hvor Israels barn campet. Aaron skal ha gått opp på dette fjellet for å dø og ble også begravet der. Det er funnet noe som kan være grav rester på toppen av fjellet.

“Og Herren talte til Moses og sa: Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron, din bror, og I skal tale til klippen midt for deres øine, så skal den gi vann fra sig; således skal du la vann strømme ut av klippen for dem og gi både menigheten og dens buskap å drikke. .. Så løftet Moses sin hånd og slo med sin stav to ganger på klippen; da strømmet der meget vann ut, så både menigheten og dens buskap fikk drikke.” (4.Mos. 20: 7,8 & 10)

Vann nok til 2 millioner mennesker i ørkenen?

I tilegg hadde Israels barn også med seg buskap i ørkenen. I følge Bibelen kom vannet mirakuløst etter det ble slått i klippen. Når man besøker dette området er det en stor slette som har plass til å romme det store antallet mennesker. Det er også funnet steiner med hull i her som kan ha vært brukt til å holde teltene på plass. (via rep). Når man kommer hit kommer man til en klippe vegg som går skrått oppover den ene siden fra sletten. Her kan man se at det har rent vann ned til camp-området uten at det er noen kilder. Vannet har ikke dekket hele klippen, men har tydlig slipt seg nedover klippefasaden regulert av en stein midt i klippen. Dette bekrefter den mirakuløse historien. Israel som campet her fikk virkelig vann fra en klippe.

DS041011212537
Som det kan ses på bildet: tydlige spor etter at vann har engang rent ned denne klippen.
DS041011165546b
En stein er satt midt i klippeformasjonen og leder vannet samlet ned mot sletten.

DS041011221049

Det er altså fysiske spor som tyder på at denne bibelske historien er sann.

(R.T)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here