FILISTERNE

Filisterne var stadig i konflikt med Israel. Du kan lese mer om filisterbyene ved å følge denne linken. Gjennom profeten Esekiel profeterte Gud mot dette folkeslaget:
«Så sier Herren, Israels Gud: Fordi filistrene tok hevn, fordi de hevnet sig med forakt av hele sitt hjerte for å ødelegge på grunn av eldgammelt fiendskap, derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg rekker min hånd ut imot filistrene og utrydder kreterne og utsletter det som er igjen ved havets strand.» (Esek. 25: 15-16)

Filistere som en nasjon er borte. Og det er viktig å bemerke at de moderne palestinerne ikke er etterkommere av filisterne. Filisterne kom opprinnelig fra Kreta i den østlige delen av Middelhavet.
Det er også gitt to interesante profetier om to filisterbyer – Askelon og Gaza. Her er et eksempel:
«For Gaza skal bli forlatt, og Askalon en ørken» (Saf.2:4)

accurate5_6

Gamle Gaza: Profetien indikerer at begge byer vil bli forlatt og bli liggende øde. Den moderne byen Gaza er ca fem engelske mil fra den gamle byen som i dag er kjent som “tel al-‘Ajjul” Bildet til høyre vider noen av utgravingene gjort her. Området ble tydelig forlatt og ikke gjenoppbygget.

 

Gamle Askelon:
Den gamle byen Askelon ble ødelagt i 1270 av Egypterne. Den ble aldri gjenoppbygget på sitt sted. accurate5_7Området der den gamle byen lå ble forlatt. Akkurat slik som med Gaza er det en moderne by med samme navn, men denne er heller ikke bygget over restene til den gamle byen.

Jerusalem er et godt eksempel på hvordan byer som ble ødelagt fortsatt ble stedet den nye byen ble bygget. Gamle byen er i dag flere meter over hva den en gang var fordi det er blitt bygget gjentatte ganger over de gamle restene av byen. Slik er tilfellet med mange byer fra samme tidsperioder. Men disse filister byene Bibelen profeterte bille bli ubebodd og forlatt ble virkelig ikke gjenoppbygget eller bebodd igjen.

Profetienes hovedpunkter:
Filisterne vil slutte å eksistere som en nasjon.
De gamle byene Gaza og Askelon skulle legges øde og bli ubebodde.

 

No comments yet.

Leave a Reply