FROSKEAMULETTER

Ifølge Maneto, en egyptisk historiker og prest som skal ha levd på 200-tallet f.Kr., skal det gamle egypt ha hatt 30 dynastier. Forskere er i dag uenige om tiden de ulike dynastiene skal ha regjert, samt om den presise kronologien av faraoene. Tilsvarende er det også uenighet om når israelittenes utgang fra Egypt skal ha funnet sted.
En av teoriene er at utgangen fant sted under det 18. dynastiet (som bl.a. Tut Ankh Amon tilhørte). Den egyptiske bruken av amuletter kan muligens støtte denne teorien.
I det gamle Egypt ble amuletter tillagt magiske krefter som skulle beskytte dem som bar dem, enten det var levende eller døde. Amulettene kunne fremstile ulike figurer. De mest kjente er kanskje ankh, djed og Horus’ øye.
I forbindelse med utgangen fra Egypt, fortelles vi at landet ble rammet av ti plager. En av disse bestod av frosker:
“…Så sier Herren. La Mitt folk fare, så de kan tilbe Meg. Men hvis du nekter å la dem fare, se, da skal jeg slå hele landområdet ditt med frosker. Da skal det vrimle av frosker i elven, og de skal krype opp og komme inn i huset ditt , i soverommet ditt, i sengen din, i huset til tjenerne dine, inn blant folket ditt, i bakerovnene og deigtrauene deres…” (2.Mos.8,1-3)
Vi fortelles at egyptiske spåmenn også brukte sine magiske kunster for å føre frosker opp over Egypt (v.7).
Froskene ble etter hvert en så stor plage for egypterne, at farao gav etter og ville la israelittene få reise dersom de kunne be Gud om å ta froskene bort fra landet (v.8).
Ifølge Brodrick og Morton ble frosken først tatt i bruk som amulett, eller magisk objekt, i det 18. dynastiet. Kanskje årsaken var et forsøk på å beskytte seg mot landeplagen? Som hieroglyfisk tegn betyr frosken “myriader”.
(Kilde: M.Brodrick & A.A.Mordon,  A Concise Dictionary of Egyptian Archaeology, s.13, 95)

av H.A.M.T

frog
Froske amulett, New Kingdom, 18 dynasti under Ay og Horemheb sitt styre ca 1324-1293 F.Kr.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here