Dette er en serie om stoppestedene ved israelittenes ørkenvandringer i 40 år, fra 1446-47 til 1406-07. Noen steder med film og noen steder med bilder. Se alle stoppestedene nedenfor.

Denne gang: 17. LIBNA

Kartet  viser ruten de tok fra Kadesj, forbi Rimmon-Peres og videre nedover mot Rødehavsveien. De er ennå ikke kommet ned til Aravadalen, men de beveger seg mot Rødehavet. Denne gamle karavaneveien var veien fra Middelhavet og videre ned til Eilat eller tvers over Aravadalen mot Petra som var en viktig del av de etter hvert berømte krydder rutene.

Libna hvor de nå stoppet og slo leir må altså være et sted på veien mellom Rimmon-Peres og Rissa. Libna betyr hvit. Så av en eller annen grunn ble stedet forbundet med noe hvitt. Vi må heller ikke glemme at de trengte stor plass og mye vann. På dette stedet finnes begge deler.

Kanskje var israelittene her eller lenger ned langs veien, eller mot en av sidene der det var god plass til leiren. Den må etter beregninger vært på ca. 3 x 3 km. På neste sted er de godt nede i Aravadalen og over til motsatt side. Stedet heter Rissa.

Se: Leirsteder på ørkenvandringen under:

Leirsted Hvor det står i Bibelen
1.Raamses 2.Mos. 12:37; 4 Mos. 33:3,5
2. Sukkoth 2.Mos. 12:37, 13:20; 4 Mos.  33:5-6
3. Etham 2.Mos. 13:20; 4 Mos. 33:6-8
4. Pi-Hahiroth 2.Mos. 14:2- 4 Mos. 33:7-8
5. Marah 2.Mos. 15:23; 4 Mos.. 33:8-9
6. Elim 2.Mos. 15:27, 16:1; 4 Mos. 33:9-10
7. By the Red Sea 4 Mos. 33:10-11
8. Sin Wilderness 2.Mos. 16:1, 17:1; 4 Mos. 33:11-12
9.Dophkah 4 Mos. 33:12-13
10.Alush 4 Mos. 33:13-14
11. Rephidim 2.Mos. 17:1, 19:2; 4 Mos. 33:14-15
12. Sinai Wilderness 2.Mos. 19:1-2; 4 Mos 10:12, 33:15-16
13. Kibroth-Hattaavah 4 Mos. 11:35, 33:16-17
14. Hazeroth 4 Mos. 11:35, 12:16, 33:17-18
15. Rithmah 4 Mos. 33:18-19
16.Rimmon-Perez 4 Mos. 33:19-20
17. Libnah 4 Mos. 33:20-21
18. Rissah 4 Mos 33:21-22
19. Kehelathah 4 Mos 33:22-23
20 Mount Shapher 4 Mos 33:23-24
21. Haradah 4 Mos 33:24-25
22.Makheloth 4 Mos 33:25-26
23.Tahath 4 Mos 33:26-27
24. Tarah 4 Mos 33:27-28
25.Mithcah 4 Mos 33:28-29
26. Hashmonah 4 Mos. 33:29-30
27.Moseroth 4 Mos. 33:30-31
28. Bene-Jaakan 4 Mos. 33:31-32
29. Hor Haggidgad 4 Mos. 33:32-33
30.Jotbathah 4 Mos. 33:33-34
31. Abronah 4 Mos. 33:34-35
32. Ezion-Geber 4 Mos 33:35-36
33. Kadesh 4 Mos 20:1,22, 33:36-37
34. Mount Hor 4 Mos. 20:22, 21:4, 33:37-41
35. Zalmonah 4 Mos. 33:41-42
36. Punon 4 Mos. 33:42-43
37.Oboth 4 Mos. 21:10-11, 33:43-44
38. Abarim Ruins 4 Mos. 21:11, 33:44-45
39.Dibon Gad 4 Mos. 33:45-46
40. Almon Diblathaim 4 Mos. 33:46-47
41. Abarim fjellene 4 Mos. 33:13-14
42. Moab Plains 4 Mos. 22:1, 33:48-50
Baal-Peor?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here