Hvor lå Sinai fjellet? Og er det noen funn som bekrefter Bibelens historie der?

map5Først peker forskere ut feil fjell uten å ta hensyn til Bibelens egen beskrivelse.
Deretter hevder de den Bibelske historien må være en myte siden ingen bevis er funnet på stedet de har utpekt.
Kan vi godta denne fremgangsmåten?

Sinaifjellet på Sinaihalvøya er ikke bibelens Sinaifjell hvor Moss mottok steintavlene med de ti bud.
Om dette hadde vært dette rette fjellet ville det vært midt i faresonen, for dette var fortsatt i egyptisk territorium. Det kan vi se i de mange gruvene med inskripsjoner som er funnet i området. Ikke bare det, men om 2 millioner mennesker hadde campet der i flere år ville det fantes utallige spor. Men det eneste å finne er inskripsjonene etter gruvearbeidere som arbeidet for egypterne ca. 1400 f.kr. og av noen nabateere 100 år etter Kr.Ikke funnet noen ting som beviser Israels Exodus fra Egypt

serabit12Lawrence Tells of strong Arab belief and tradition of Mount Sinai and the rock split by Moses being in Midian area of Arabia.

Lawrence of Arabia forteller også
om en sterk arabisk tro på og tradisjon på at
Sinaifjellet (Moses fjell og klippen det kom
vann ut av, ligger i Midianområdet i Arabia.

sinai1

Bibelen viser vei til det virkelige Sinaifjellet    map

Moses dro til Midian da han flyktet fra farao. Der var han da han så tornebusken i brann på Sinaifjellet. Og der skulle han ta .israelittene med tilbake år de var utfridd. ”Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen (villmarken) og kom til Guds fjell, Horeb”. Så Horeb, Sinai ligger på baksiden sett fra Jetros hjemby …..” Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet.”  2 Mos 3,1 , 2 Mos 3,12

Midian var Abrahams sønn med Ketura.(1 Mos 25,2). De ble sendt øst for landet Israel.
” Abraham gav gaver til sønnene av de medhustruene som Abraham hadde. Mens han ennå levde, sendte han dem østover, bort fra sin sønn Isak, til landet i øst.”
Det tradisjonelle Sinaifjellet ligger sør for Israel og ikke øst for.  1 Mos 25,6

Den jødiske historieskriveren Josephus sa at Sinaifjellet var det høyeste fjellet i landet Midian.”  Selve Midianbyen lå i utkanten av dagens AlBad. Historiefortelleren Philo sa at fjellet lå øst for Sinaihalvøya.  Paulus som levde omtrent på samme tid som disse historikerne sier det samme: ” Navnet Hagar står for fjellet Sinai i Arabia………” Gal 4,25
Mange historikere i fortiden har pekt på at Sinaifjellet lå i Saudi-Arabia slik også .

DSC_1031Ved det virkelige Sinai og området rundt er gjort mange  funn  :

Ved det virkelige Sinai og området rundt er gjort mange  funn  :
1.Gammelt alter like ved fjellet. 2 Mos. 24,4
2.Akasietre (som møblene i helligdomstjenesten ble laget av)
3.mandeltre. Som Arons stav var laget av.
4.Før-islamske graver
5.Et alter med tegninger av egyptiske kalver/kuer
6.Rester etter 12 støtter:  2 mos. 24,4
7.Tegn på at en stor elv har rent der for å gi vann til mennesker og dyr
8.alter hvor steinen ikke er kuttet og hvor det er rester etter aske
9.En hule, hvor Elias kunne ha sittet (se video under)
10.et høyt platå hvor det er plass til de 70 eldste.
11.Toppen av Sinai er svart og kan ha en årsak at hele fjellet lå innhyllet i røyk

1. alteret igjen
Rester etter et gammel alter ved foten av fjellet akkurat slik som Bibelen forteller.
1234
Rester etter tolv støtter som Moses fikk beskjed om å bygge nær fjellet.
12345
Et platå hvor det er plass til “de 70 eldste” slik Bibelen forteller.

DSC_1003DSC_1014

123456

I Bibelen fortelles det at mange av egypterne ble med til Sinai fjellet. Her begynte både de og israelittene å tilbe en gullkalv som de laget av smykkene sine. De laget også et alter til denne gullkalven. Ved Sinai fjellet her i Arabia er det funnet et menneskelagd alter med masse ingravinger på.
Tegningene på alteret er egyptiske og finnes ikke noe annet sted i Saudi-Arabia. Det er naturlig at de tegnet egyptisk siden det var der de kom fra. Alteret har en slik beliggenhet at Moses kunne se det når han kom ned fra fjellet etter å ha mottatt steintavlene.

DSC_1037
Etter bibel arkeologen Ron Wyatt besøkte stedet og varslet myndighetene om dens historie ble stedet inngjerdet og ansett som arkeologisk område. Beduinene i området kaller Sinai fjellet her for Mose-fjell.

Sinai fjellet:

På toppen av Sinai fjellet:

Sinai fjellet skulle ha en hule hvor Elia skjulte seg. Her er drone film som viser en hule i fjellet i Arabia:

Rester av et alter:

Slette med plass til telt foran fjellet:

Moses så en brennende busk ved fjellet. I dag kan det enda ses et enslig busk/tre mellom to klipper på fjellet:

Alteret med inskripsjoner av masse kalver og kuer trolig det nevnt i Bibelen hvor de bygde gullkalven.

1 COMMENT

  1. Tusen takk,det er fint at bibelsk sann informasjon kommer ut. Dette betyr også at kartene bak i våre bibler ikke er rette når det gjelder ruten ISralittene fulgte fra Gose til Kanans land. Ron Wyatt har også lokalisert stedet der ISralittene gikk gjennom havet , Akababugta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here