Innskripsjon med landshøvdingen Felix sitt navn

Claudius Antonius Felix var guvernør i Judea  i følge Ap.gj. 23:24. Dette bekreftes også av den jødiske historieskriveren Josephus, og de romerske samtidige historikerne Suetoius og Tacitus.

200px-Antonius_Felix
Den romerske landshøvingen Felix

I apostlenes gjerninger kan vi lese om hva som skjedde da Paulus møtte Felix:«Krigsfolket tok nå Paulus, som det var blitt dem pålagt, og førte ham om natten til Antipatris, og dagen etter lot de hestfolket dra videre med ham og vendte selv tilbake til festningen. De kom da til Cesarea og lot landshøvdingen få brevet, og førte også Paulus frem for ham. Da han hadde lest det og spurt hvilket land han var fra, og fått vite at han var fra Kilikia, sa han: Jeg skal ta deg i forhør når dine anklagere kommer. Og han bød at han skulle holdes i varetekt i Herodes’ borg. Fem dager efter kom ypperstepresten Ananias ned med noen av de eldste og en taler, Tertullus; disse fremførte sin klage imot Paulus framfor landshøvdingen.  Han ble da kalt fram, og Tertullus begynte på klagen imot ham og sa: Da vi har deg å takke for mye fred, og da ved din omsorg forbedringer i alle måter og på alle steder blir dette folk til del, så skjønner vi på dette, mektigste Felix, med all takksigelse.  Men for at jeg ikke skal hefte deg for lenge, ber jeg deg at du efter din mildhet vil høre på noen få ord fra oss.  For vi har funnet at denne mann er en pest og en oppvigler blant alle jøder rundt om i verden og en leder for nasareernes sekt;  han har endog søkt å vanhellige templet. Vi grep ham derfor og ville dømme ham etter vår lov;  men Lysias, den øverste høvedsmann, kom til og tok ham med makt og vold ut av våre hender, og han bød hans anklagere å komme til deg; og av ham kan du selv, om du gransker saken, få kunnskap om alt det som vi fører klagemål imot han for.

paulprison
Utgravinger i den romerske byen Cæsarea i Israel har avdekket et fengsel ved palasset. Det var uten tvil her Paulus satt fanget da den bibelske historien fant sted.

Så fikk Paulus ordet og holdt en mektig forsvarstale foran Felix.                                                                                                                                Da jeg vet at du i mange år har vært dommer for dette folk, fører jeg frimodig mitt forsvar, eftersom du kan få visshet for at det ikke er mere enn tolv dager siden jeg drog opp til Jerusalem for å tilbe. Og hverken i templet eller i synagogene eller omkring i byen har de funnet at jeg talte til noen eller oppviglet folket; heller ikke kan de godtgjøre for deg disse sine klager imot mig. Men det vedgår jeg for deg at efter den Guds vei som de kaller en sekt-lære, tjener jeg så mine fedres Gud og jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene, og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en oppstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige. Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker. Da nu flere år var gått, kom jeg for å føre milde gaver til mitt folk og for å ofre, og under dette fant de meg i templet, etterat jeg hadde renset meg, uten oppløp og uten oppstyr; men det var noen jøder fra Asia, og disse burde trede frem for deg og komme med sin klage om de hadde noe å si på meg. Eller la disse selv si hva skyld de fant hos meg den gang jeg stod for rådet, uten det skulle være for dette ene ord som jeg ropte da jeg stod i blant dem: For de dødes oppstandelse står jeg i dag for retten i blant dere».                                                                                                          Men Felix utsatte saken fordi han ville ha mer kunnskap. Han satte Paulus i varetekt pånytt.

Felix var gift med en jødisk kvinne som også fikk høre ordet forkynt                                                                                                                                                  Da noen dager var gått, kom Felix med sin hustru Drusilla, som var en jødinne, og han sendte bud etter Paulus og hørte på ham om troen på Kristus. Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Felix forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle deg til meg igjen. Bibelen beskriver ikke Felix på en god måte. Den sier at Felix utsatte saken i håp om å få penger av Paulus. Han ønsket også å tilfredsstille jødene, så da han reiste fra sitt embete etterlot han Paulus til sin etterfølger Festus uten noe mere oppgjør. (Ap.gj. kap. 24 og 25).

300px-Coin_Antonius_Felix
Mynter med Antonius Felix sitt navn

Historikerne gir heller ikke et bra bilde av Felix. Hans fulle navn var Claudius Antonius Felix og han var landshøvding fra 53 til 60 CE. Historien forteller at han egentlig var en slave som ble frigitt under keiser Claudius. Hans bror Pallas ble også frigitt av keiserens mor, Antonia som hadde stor innflytelse over keiseren. Han skal ha styrt Judea på en grusom måte. Tyver ble drept og han skal ha korsfestet hundrevis av gode og patriotiske jøder. For å få vekk selotene, foretrakk han den mer voldelige gruppen Sicarii. De sto bak drapet på øverstepresten Jonathan II. Noen mener at Felix støttet opp om drapet. Han hadde også problemer med disiplene av en egyptisk trollmann. Han giftet seg med Drusilla, en jødinne og søster av kong Agrippa. Han skal ha vært hennes tredje ektemann.
Felix skal ha vært glad i bestikkelser og det skal ha økt kriminaliteten i Judea og da spesielt i Cæsarea hvor han selv ble anklaget av innbyggerne for å utnyttet fordelen av en krangel mellom jøder og syrere i Cæsarea til å plyndre og drepe innbyggere der . Han ble reddet fra straff av sin bror Pallas, som hadde stor innflytelse hos keiser Nero, og levde resten av sitt liv som en vanlig romersk borger. Å høre Paulus snakke om rettferd, avhold og den kommende dom må gjerne ha gjort ham forferdet.

Felix ble tilbakekalt til Rom og etterfulgt av Festus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here