SIDON

 

sidon

Sidon i dag

Sidon var en by som er beskrevet mange ganger i det Gamle Testamentet. Den lå like i nærheten av Tyrus som også fikk en profetisk dom over seg.

“Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Sidon og spå mot det og si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Sidon, og jeg vil forherlige mig i dig. …jeg vil sende pest og blod over det på dets gater, og drepte menn skal falle der for et sverd som kommer over det fra alle kanter..” (Esek.28:21-23)

Den bemerkningsverdige med dommen over Sidon i forhold til Tyrus er at i denne dommen legger ikke Gud en ristriksjon som sier at byen aldri skal bygges opp igjen. Byen Tyrus ble aldri gjenreist på sitt sted og de bibelske profetiene om denne byen ble dermed oppfylt slik som forutsagt. Gud valgte derimot å ikke legge samme ristriksjon på Sidon. Denne byen skulle ikke bli fullstendig ødelagt. Derfor er det verdt å legge merke til at Sidon ble gjenbygd og er bebodd den dag i dag mens Tyrus ikke er det.

Hvis Esekiel hadde profetert at begge byer skulle bli ødelagt og aldri bygd opp igjen ville Bibelen slått feil og innbyggerne i Sidon ville blitt et vitne imot Bibelen. Hvis profeten hadde sagt Tyrus ville overleve og Sidon aldri gjenoppbygd, ville Bibelen også blitt vist feil. Men i alle profetier mot de forskjellige byene i Bibelen har det gått akkurat slik Bibelen forutsa.

sidon12

Mynt fra gamle Sidon.

 

 

No comments yet.

Leave a Reply