Rester etter sardes i dag

av R.T

Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.
Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.
Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig.
Dog har du nogen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med mig i hvite klær; for de er det verd.
Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler. (Åpenbaringsboken 3:1-5)

Budsskapets betydning.

Det er funnet rester etter alle de syv byene som er nevnt i Åpenbaringsboken. Mange mener at disse byene er symbolsk for syv hoved menigheter som ville eksistere fra apostlenes tid og til endens tid. Bibelen innholder mange dobbelt profetier så budsskapet til menigheten kan være relatert til både en menighet på Johannes sin tid som bar karestikker til en menighet i en spesifik tidsperiode i fremtiden. Det er verdt å merke seg ordene i Åpenbaringen 1:1&3 “Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje…” og “Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der”.

Dette viser helt klart at det ikke handlet om tilstanden på den tiden men at ordene om menighetene er profetiske og knyttet til fremtiden. Åpenbaringsboken er full av symbolikk med referanser til symbolenes betydning.

Sardes ligger i likhet med de andre seks byene i dagens vest- Tyrkia og var kjente byer på tiden de eksisterte og utgravd og annerkjent i dag.

IMG_6148_little

IMG_6125_little

IMG_6135_little

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here