Reformasjonen i Nederland og Menno Simens

Økt kunnskap om Bibelens innhold var det som ledet til splittelsen mellom Den katolske kirke og folket. Menno Simens fant ingenting om barnedåp i Bibelen og ble en del av en bevegelse som tok voksendåp.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply