Martin Luther

Martin Luther var en av de som ivret etter å få Bibelen oversatt på folkets språk.  Han oversatte Bibelen til tysk.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply