Byen Pergamon er nevnt i Bibelens siste bok Åpenbaringsboken. Den er nevnt som en av syv steder Gud har en menighet som Han gir et spesielt budsskap til:

“Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast på mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, som som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satans trone bor.” (Åp.2:12-13)

Videre trekker Kristus frem problemene som er i denne menigheten: “at de holder fast på Bileams lære”, “driver hor” og “nikolittenes lære”. Deretter kommer det et kall om at de må omvende seg for å kunne forbli en del av Guds menighet.

Mange tolker budsskapene til de syv menighetene som både reele for den tid byene eksisterte og profetisk for menigheter som skulle oppstå. At byene eksisterte bekrefter arkeologien som har funnet restene etter alle de syv byene som er nevnt i Åpenbaringen 2 og 3.

Budsskapet til denne menigheten har skapt mye oppmerksomhet fordi engelen forteller at “Satans trone” sto her. Mange spekulerer i om ikke dette kan referere nettopp til tempelet og den store Zeus statuen som var reist i denne byen. Det er likevel verdt å merke seg to andre begivenheter som skjedde her. (Se kortfilm over).

Byen pergamon lå på en høyde i byen og har uten tvil vært en sto r by i sin tid. Også på sletten nedenfor var det templer og beboelse. I dag er restene etter byen bevart, men også en helt ny by bygget like under fjellet.

Rester etter tempelet er flyttet til Pergamon museum i Berlin.
Pergamon var en stor by med mange tilreisende. Den hadde alle fasiliteter som datidens store byer hadde, biblotek, teater, templer, handel og pilgrim-turisme. Fordi byen ofte ble besøkt av andre fra andre byer hadde den også innflytelse som strakte seg lengere enn sin egen by-grense.

IMG_5728

Rester etter pergamons gamle teater med utsikt over sletten under hvor den moderne byen i dag ligger.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here