Nathaniel (Bartholomew) kom fra Kana in Galilea. (Joh. 21:2) Han var en fisker og bodde trolig i Kapernaum.
Simon Peter og hans bror Andreas kom fra Bethsaida (Joh. 1:44) men de bodde i Kapernaum. (Mark 1:29-30)
Jacob og hans bror Johannes arbeidet og bodde også i Kapernaum.  (Mark 1:19-20)
Fillip var fra Bethsaida og var en venn av Nataniel. (Joh 1:43-45)
Levi (Matteus) var en skatteinnkrever som bodde i Kapernaum.  (Mark 2:13-14)
Maria og Marta bodde i Betania, nær Jerusalem, med deres bror Lasarus. (Joh. 11:1-3)
Josef – som la Jesus i sin grav – var fra Arimathea i Judea. (Mark 15:43)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here