Gideon var en dommer i Israel. Fortellingene om Gideon er kjent fra barnefortellinger fra Bibelen.

Gideon ble født i en liten by kalt Ofra.  Han tilhørte Benjamins stamme. Hans far var en av de ledende menn i byen. Kanskje han hadde vokst opp og blitt som sin far. Men Gud så noe spesielt med denne gutten og historien om en ikke altfor modig gutt som økte sin tillit til Gud og utfridde israelittene, er blitt fortalt i over 3000 år. Nå har man funnet et ostrakon (potteskår) med hans navn på.

Gammel vinpresse funnet i Israel.

Men la oss først se på litt av bakgrunnen for alt det som skjedde. Bibelen forteller: «Så gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne. Derfor overga Herren dem i Midjans hånd i sju år.» Midiantittene var etterkommer av Midian sønn av Abraham. «Midjan fikk makt over Israel. På grunn av midjanittene lagde Israels barn huler, grotter og festningsverk i fjellene. Hver gang Israel hadde sådd, kom midjanittene. Også amalekittene og folket fra Østen kom opp mot dem. De dro til felts mot dem og ødela avlingen i landet helt til Gasa. De lot ingenting bli igjen som Israel kunne leve av, ikke en eneste sau, okse eller esel. For de pleide å komme opp med buskapen sin og teltene sine, og de kom tallrike som gresshopper; verken de eller kamelene deres kunne telles. De kom inn i landet for å ødelegge det

Det var i denne situasjonen at folk begynte å be igjen, ja de ropte til Gud om hjelp, kan vi lese.

Gud svarte dem og det kan leses i Dommernes bok: kap 5,6, 7 og 8. Herrens Engel kom og satte seg under terebintetreet i Ofra, det som tilhørte abieseritten Joasj. Hans sønn, Gideon, tresket hvete i vinpressen for å gjemme den for midjanittene. Herrens Engel viste seg for ham og sa til ham: «Herren er med deg, du mektige kriger!»  Da sa Gideon til Ham: «Herre, hør på meg! Hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Og hvor er alle Hans underfulle gjerninger, som våre fedre fortalte oss om da de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd.» 

Gideon føler seg liten og uverdig:  «Da vendte Herren seg til ham og sa: «Gå av sted, så sterk som du er, og du skal frelse Israel fra midjanittenes hånd. Har Jeg ikke sendt deg?»  Da sa han til Ham: «Å, min Herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den ringeste i min fars hus.» Herren sa til ham: «Sannelig, Jeg skal være med deg, og du skal slå midjanittene ned som én mann

Gideon drister seg til å spørre om tegn på at det virkelig er Gud som taler til ham,»

Jeg ber Deg, dra ikke bort herfra før jeg kommer til Deg med offergaven min og setter det fram for Ditt ansikt.» Og Han sa: «Jeg skal vente til du kommer tilbake.»

Så gikk Gideon inn og lagde i stand et kje og usyret brød av en efa mel. Kjøttet la han i en kurv, og han helte suppen i en gryte. Alt tok han med ut til Ham under terebintetreet og satte det fram.

Da sa Guds Engel til ham: «Ta kjøttet og det usyrede brødet og legg det her på berget! Så skal du helle suppen utover.» Og han gjorde det.

Så rakte Herrens Engel ut enden av staven Han hadde i hånden, og rørte ved kjøttet og det usyrede brødet. Da steg det opp ild fra berget og fortærte kjøttet og det usyrede brødet. Og Herrens Engel dro bort fra ham.

Gideon innså at Han var Herrens Engel. Derfor sa Gideon: «Å, Herre Gud! For jeg har sett Herrens Engel ansikt til ansikt.» Her er en kort film som forklarer hvam som er denne Herrens Engel: https://www.bibelmuseum.no/wordpress/hvem-er-herrens-engel-ep-6/

Høyde i Ofra. Det var på slike høyder de satte opp Asjerapæler. Gideon fikk beskjed om å bygge et alter i stedet for.

Rette opp det gale og gjøre det riktige

«Samme natt skjedde det at Herren sa til ham: «Ta den unge oksen til din far, den andre oksen som er sju år gammel, og riv ned alteret for Ba’al, det som din far har, og hogg ned Asjerapælen som står ved siden av det. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne klippen, slik det er forordnet, og ta den andre oksen og bære den fram som brennoffer med veden fra Asjera-pælen som du skal hogge ned.»

Så tok Gideon med seg ti menn av tjenerne sine og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Men fordi han hadde så stor frykt for sin fars hus og mennene i byen, våget han ikke gjøre det om dagen, men gjorde det om natten».

Baaldyrkende israelitter, hadde en utrolig tillit til guden Baal. Den Gud som førte dem ut av Egypt hadde de helt glemt.

«Da mennene i byen sto tidlig opp om morgenen, se, der lå Ba’als alter nedrevet. Asjera-pælen som hadde stått ved siden av det, var hogget ned, og den andre oksen var ofret på alteret som var bygd. Da sa de til hverandre: «Hvem har gjort dette?» Og da de hadde undersøkt og spurt seg for, sa de: «Gideon, Joasjs sønn, har gjort dette. »Så sa mennene i byen til Joasj: «Kom ut hit med sønnen din! Han skal dø, for han har revet ned Ba’als alter, og han har hogd ned Asjera-pælen som sto ved siden av det.»

Gideons far støttet derimot Gideon. Men Joasj sa til alle som sto rundt ham: «Vil dere stride for Ba’al? Vil dere frelse ham? Den som vil stride for ham, skal dø før i morgen tidlig! Hvis han er gud, kan han stride for seg selv, siden alteret hans er blitt revet ned!»

Potteskåret med inskripsjon

På grunn av denne hendelsen kalte de Gideon ved et nytt navn. «Den dagen kalte de derfor Gideon for Jerubba’al og sa: «La Ba’al stride mot ham, for han har revet ned alteret hans.»

Det er dette navnet som står på et ostrakon som nylig er funnet. Dette ostracon (et keramikkskår med skrift)  bærer inskripsjonen Jerubbaal. Den er funnet ved Khirbat er-Ra‘I, som ligger nær den gamle byen Lachish. Jerubbaal (“La Ba’al stride mot ham”) var altså kallenavnet Gideon fikk etter at han ødela Ba’als alter (Dommerne 6:32). Ostraconet dateres til det 12.-11. århundre f.Kr. (dvs. På den tid Dommernes bok er fra). Dette er basert på typologi og radiokarbondatering fra organiske prøver tatt fra det samme arkeologiske laget som det ble funnet i. Navnet Jerubbaal er bare brukt om Gideon i Bibelen, og dette er den første oppdagelsen av det i en arkeologisk sammenheng. På grunn av navnets unikhet og sjeldenhet, mener noen forskere at dette er en klar referanse til Gideon. Denne oppdagelsen er betydelig ved at den bekrefter at navnet Jerubbaal ble brukt i løpet av den tiden Bibelen beskriver.

Gideon samlet folk til strid mot folket fra Øst. Og de kom fra flere av stammene.Men…fortsatt var Gideon litt i tvil.

Så sa Gideon til Gud: «Hvis Du vil frelse Israel ved min hånd, slik Du har sagt,nse, da legger jeg denne ullfellen på treskeplassen. Hvis det er dugg bare på ullfellen og det er tørt overalt på marken, da vet jeg at Du vil frelse Israel ved min hånd, slik Du har sagt.» Og slik skjedde det. Da han sto tidlig opp neste morgen og klemte på ullfellen, krystet han dugg ut av ullfellen, en hel skål full av vann. Da sa Gideon til Gud: «La ikke din vrede bli opptent mot meg, men la meg tale bare én gang til. Jeg ber Deg, la meg prøve bare én gang til med ullfellen! La nå bare ullfellen være tørr, men la det være dugg overalt på marken!»  Og Gud gjorde det slik den natten. Bare ullfellen var tørr, men det var dugg overalt på mark

Gud fordømte ikke hans tvil, men oppfylte hans ønsker om å vite og forstå.

Deretter beseiret Gideon Israel plageånder med bare 300 utvalgte menn. Og de ble utvalgt på en veldig spesiell måte. «Så førte han folket ned til vannet. Herren sa til Gideon: «Hver den som lepjer vannet i seg med tungen, slik en hund lepjer, skal du holde for seg selv. Det samme skal du gjøre med hver den som legger seg ned på knærne for å drikke.»

Tallet på dem som lepjet ved å sette hånden for munnen, var tre hundre menn. Men alle de andre av folket la seg på kne for å drikke av vannet.

Da sa Herren til Gideon: «Ved de tre hundre mennene som lepjet, skal Jeg frelse dere, og Jeg skal overgi midjanittene i din hånd. Men la alle de andre gå, hver mann til sitt eget sted.»

Så tok folket forsyningene og basunene i hendene sine. Alle de andre av Israel sendte han av sted, hver mann til sitt telt, og han holdt de tre hundre mennene igjen hos seg. Midjans leir lå nedenfor ham i dalen.

Samme natt sa Herren til ham: «Stå opp og gå ned til leiren, for Jeg har overgitt den i din hånd.”

Slik var det tur å Midjan underkaste seg Israels barn, så de aldri mer kunne løfte hodet. Landet hadde ro i førti år, så mange dager som Gideon fikk.

Men desverre. Med det samme Gideon var død, vendte Israels barn tilbake til å drive avgudsdyrkelse med Ba’alene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here