En viktig statue av Farao Djoser er funnet her ved Sakkara pyramiden.

Josef var en av sønnene til Jakob, også kalt Israel, og han var derved også oldebarnet til Abraham. Les mer om han under personer i det gamle testamentet.

Året 1685 f.kr. (ca) kommer Josef til Egypt solgt som slave av sine brødre. Mens han sitter i fengsel på falske anklager, har farao en drøm.

«Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven.

Og se, det kom sju kuer opp fra elven. De så fine ut og var fete. De beitet i sivet.

Og se, sju andre kuer kom etter dem opp fra elven. De var stygge å se til og magre, og de sto ved siden av de andre kuene på elvebredden.

De stygge og magre kuene åt opp de sju fine og fete kuene. Så våknet farao.

og han sendte bud og kalte til seg alle spåmennene og vismennene i Egypt. Ingen kunne derimot tyde drømmene.  Det ble Josef som til slutt åpenbarte betydningen av drømmene, at det først skulle bli syv fete år i Egypt og deretter 7 magre. Josef rådet farao til å ansette en tilsynsmann som kunne samle inn korn i mengder i de syv gode årene, slik at de kunne ha mat nok i de 7 dårlige år. Farao ba Josef gjøre denne jobben og satte han over alt han eide og som sjef over sitt palass. 1.Mos. 41:41-46

Bibelen sier også at Josef var en vis mann i Egypt: «så han kunne binde hans fyrster etter behag, og lære de eldste visdom.»  Salm.105;21

Senere kommer hans far Jakob (Israel) og alle hans brødre med familier til Egypt og bosetter seg i Gosen også kalt Ramses. Ca.1662 skjer dette.

Farao DjoserBilde 3 Djoser Bilde 3 Djosers hode imhotepstele

Opplysninger fra inskripsjoner viser at han hadde en nestkommanderende med samme likheter som beskrivelsen av Josef i Bibelen.

Denne Imhotep/Josef  reddet Egypt under en hungersnød på 7 år. Farao på denne tiden het Djoser.

Innskripsjoner forteller om en spesiell hendelse i Farao Djosers tid som regent. Han satt på sin trone og var full av bekymring, hvorfor? Han opplever syv magre år og syv fete år. Og hvem rådspør han under denne prosessen? Han rådspør Imhotep. Imhotep svarer at han trenger ledelse fra han som styrer fuglefangernettet. Slik omtaler også Gud seg overfor egypterne i Esek.32:3.

Innskripsjonen er en påminnelse fra et senere presteskap om at de har avtaler fra den tid om at de ikke skal pålegges å betale skatt. Dette stemmer også med Josefs forordninger i Bibelen; Josef fastsatte en lov for hele landet Egypt, helt til denne dag, at Farao skulle ha en femtedel. Bare prestenes jord var unntatt….1.Mos.47:26

I Hatshepsuts tempel i Luxor er det også funnet inskripsjoner som forteller at Faraos nestkommanderende Imhotep reddet Egypt fra en hungersnød, han :  “den som var instruert i å kunne alle målemetoder for å veie/måle korn. Han stanser effekten av en hungersnød. Han er utdannet i veltalenhet. Og han er veldig skolert i Guds Ord”.

Han bygde kornlagre m.m. Han bygde også pyramiden i Sakkara – verdens eldste pyramide.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here