Restene etter den Bibelsk nevnte byen Korint ligger enda i Hellas.

erastus i korintDe mange små detaljer danner tilsammen et hele. Paulus sitt liv og virksomhet er ikke noe unntak. Nå har det dukket opp et navn og en tittel som bekrefter en som ble en kristen og venn av Paulus i Korint.

Det er sansynlig at Paulus skrev romerbrevet fra Korint i ca 57 AD. Her ender han i det siste kapitel med å hilse til alle felles trossøsken i Rom og sender hilsen fra Trosøsken der han befinner seg: Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder.(Rom.16;23) Byens regnskapsfører, eller kemner som vi ville ha kalt det i dag, var altså en kristen bror.

I Korint har så arkeologer for nylig oppdaget en marmorstein som var en del av et bakkefundament i en firkant nær det romerske teateret. Marmorsteinen hadde en latinsk inskripsjon. På den sto det: Erastus,  kommissær for offentlig arbeid, laget dette fortauet med egne midler. Dette er sannsynligvis den samme personen Paulus nevner i sitt brev. Uansett er det et bevis på at Bibelen snakker om virkelige personer som har levd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here