Åpenbaringer om Jesu død fra før han ble født?

Vi kjenner engelen Gabriel fra både det gamle og det nye testamentet. Profeten Daniel får sine åpenbaringer fra ham. Gabriel kommer også til presten Sakarja og presenterer seg på samme måte som i Gabriels åpenbaring i stein: «Og engelen svarte og sa til ham: «Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn, og jeg ble sendt for å tale til deg og forkynne deg dette gode budskapet. Det gode budskaper er at han skal få en sønn og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Det er også den samme Gabriel som åpenbarer seg for Maria og forteller at hun skal føde Jesus, sønn av Den høyeste.

Er du en av dem som ikke har hørt om Gabriels åpenbaring skrevet ned i stein, som den eneste dødehavsrull som ikke er skrevet på pergament, så må du lese her.

Denne steinen ble funnet ca. i år 2000 og har vært gjenstand for stor debatt blant skriftfortolkere. Israel Museums kuratorer har kalt dette funnet det mest betydningsfulle siden oppdagelsen av Dødehavsrullene. Måten den er skrevet på; som inndelingen i kolonner, skrifttypen og bibelske profetiene minner om Dødehavsrullene. Skriften er ikke inngravert, men skrevet med blekk, det samme som Dødehavsrullene. Men det spesielle med denne er at den er skrevet på stein. Alle fortolkere mener at den er forfattet på samme tid som Dødehavsrullene, altså omtrent der vår tidsregning begynner eller like før.

Mikromorfologisk analyse av steinen og dens belegg tyder på at det faktisk er en eldgammel autentisk tekst. Jorden festet til steinen indikerer at den ble funnet øst for Dødehavet, ikke langt fra Lisan-halvøya

Den første oversettelsen til engelsk kom i 2008.

Oversettelsen ble gjort av Ada Yardeni og ble først publisert i Biblical Archaeology Review. Forskrekkelsen kom senere samme år da Professor Israel Knohl også laget en oversettelse trykket i samme publikasjon.  Her skriver han om «Messias, sønn av Joseph» og oversetter en setning med «om 3 dager skal du leve». Han forstår denne setningen som «om tre dager skal du komme tilbake til livet, altså gjenoppstå.»

Knohls oversettelse av denne innskripsjonen og dens åpenbaringer om jødisk Messias håp, er altså fra før Jesus ble født. I følge BARs publikasjoner er Gabriels åpenbaring med på å fortelle oss om et jødisk konsept av Messias som leder opp til Jesu liv.

I en rekke publikasjoner har Israel Knohl hevdet at Gabriel-inskripsjonen viser til en døende og oppstanden messias ved navn Efraim. Allerede 19. april 2007 argumenterte han i Haaretz at teksten sa “Om tre dager, live!” (l. 80). Selv om han senere innrømmet at denne setningen heller burde leses “På den tredje dagen – tegnet”

Knohls Messias

Professor Israel Knohl tror at Jesus ønsket å frelse jødene fra romerne. Men engelen Gabriel sa at Jesus skulle frelse sitt folk fra deres synder.

Professor Israel Knohl og andre jødiske eksperter virker ikke å tro på åpenbaringer i det hele tatt og tekster som utgir seg for å være nettopp det, må derfor ha en annen årsak til å bli skrevet ned. Knohl mener derfor at teksten ble til etter at en Messias figur som laget opprørte mot romerne ca 4 BC er opphavet til teksten. Dette fordi hans etterkommere trøstet seg med håpet om at han ville gjenoppstå etter 3 dager. Fordi Jesus og Johannes kjente til denne historien, fikk Jesus den ideen at han ville være den lidende Messias og ofre sitt liv, ved å bli drept av romerne. Disiplene som skrev senere forsterket dette. Knohl kan aldri ha lest evangeliene fordi han da måtte stryke det meste av teksten. Han mener Jesus trodde at hans død ville gjøre slik at Gud reddet Israel fra romerne.

Knohls Messias figur som han mener er omtalt Gabriels åpenbaring heter Simon fra Petrea. Det eneste vi vet om han er det som historikeren Flavius Josephus forteller om han. Det er svært lite. Her er teksten: “Det var også en Simon, som hadde vært en slave av kong Herodes, men i andre henseender en vakker person, av en høy og robust kropp……

Simon fra Perea brente ned Herodes`palass i Jeriko

…..Han brente ned det kongelige palasset i Jeriko og plyndret det som var igjen i det. Han satte også fyr på mange andre av kongens hus flere steder i landet, ødela dem fullstendig, og tillot de som var med ham å ta det som var igjen i dem for å bytte. Han ville ha gjort større ting, men Herodus’ soldater passet lette etter Simon og fant han. Etter en stor og lang kamp ble ingen liten del av de som var kommet fra Peraea (en uordnet gruppe av menn, som kjempet heller på en dristig enn på en dyktig måte) tilintetgjort. Selv om Simon hadde reddet seg selv ved å fly bort gjennom en viss dal, tok Gratus ham og hugget hodet av ham.”

Dette skulle altså være den mannen Gabriel kom ned fra himmelen for å åpenbare? Og som Jesus lærte av, kopierte, for å ofre seg for at israelittene kunne bli fri Romerriket? Jesus sa derimot: «Mitt rike er ikke av denne verden….» Josephus forteller ingenting om at de forventet at Simon skulle stå opp etter 3 dager og at dette kopierte Jesus av han. 

“Knohl hevder at slike messianske tekster var formative for utformingen av Jesus-tradisjonen, men han forblir relativt alene om denne fortolkningen.

Kan engelen Gabriel ha åpenbart seg for flere?

Men tror man på Guds Ord og tror at Gud kan åpenbare sitt Ord gjennom budbærere fra himmelen, kan dette snues den riktige veien og gi en ny forståelse. Istedet for å tro at opprørske løgnere ga seg ut for å være Gabriel etter at deres leder døde – hva hvis de kjente til åpenbaringen fra Gabriel og trodde det kanskje var Simon deres kjære leder som ville gjenoppstå etter 3 dager? Jødiske Messiaser har det vært en del av, men de døde dessverre alle sammen. Dersom Gabriels åpenbaring skal tolkes i lys av Jesus, så faller bitene på plass.

Utrykk i teksten som finnes i Det gamle testamentet

Gabriels åpenbaring inneholder YHWH Guds navn og også uttrykket Min tjener David, David, Guds tjener (det er åpenbart at opphavet til denne tekst støtter ættetavlen fra David), Ord fra Herren (JHWH), Så sier Herren, hærskarenes Gud og Den nevner navn på en annen sentral Messenger eller Engel; Michael og den har sitater fra både profeten Haggai og profeten Daniels bok. Jerusalem er nevnt flere ganger.

Gabriel steinen på display i Israel Museum i Jerusalem.

Uttrykket; Gud viser nåde til tusener er også nevnt i 2 Mosebok 20:6, 5 Mosebok 5:10 og Jeremias 32;18. Også uttrykket Jeg vil ryste himmelen og jorden er med i Gabriels åpenbaring er et direkte sitat fra Haggai 2:6, men kan også finnes fra profetene Zakarja og Daniel.

Dessverre er steinen brukket 3 steder og noe av teksten er gått tapt flere steder. Det er vanskelig å gjette seg til hva som har stått på de åpne stedene og derved kan sammenhengen gå tapt. Men uttrykk man finner ellers i bibelen, kan gi en pekepinn på hva Gud ønsket å åpenbare for eseerne før Jesu komme. Det finnes flere Messias profetier fra Qumransamfunnet. En av de forteller at Messias skal helbrede syke, Åpne blindes øyne og vekke opp døde. Det er det samme Jesus svarer disiplene til Johannes når de spør om han er den Messias de har ventet på.

Men i den bibelske kontekst kan dette også virkelig være en åpenbaring fra Gabriel selv til jødene som levde i sitt Qumran samfunnet og også i deler av Jerusalem, for å forberede dem på det store som skulle skje i noen av deres egen levetid. Eseerne var ivrige bibel studenter som ved siden av å lese og skrive av bibelen også protesterte iherdig mot det korrupte prestesystemet som hadde satt seg opp som yppersteprester m.m i Jerusalems tempel. Disse protestene var heller ikke fremmed for Jesus. Vi husker hvordan han 2 ganger veltet vekslebordene i tempelet som en direkte kritikk av at frelsen i templet ble uttrykt i kjøp og salg.

Engelsk oversettelse av Gabriels åpenbaring

Fullstendig tekst fra

Elgvin er en norsk professor i teologi ved NLA Høgskolen og ekspert på dødehavsrullene.Han har blant annet en doktorgrad i Dødehavsrullene fra Det hebraiske Universitet i Jerusalem. Vi har valgt å vise hans oversettelse og kommentarer på Gabriels åpenbaring. Han siterer også andre fortolkere som f.eks Qimron/ Yuditsky.

Translation 7 [to ]the sons of Israel[ 9 ]word from the Lor[d 10 ]you asked for a word from11 the Lord, you asked me. – Tus says the Lord of Hosts: 12 I will have pity on you, house of Israel, I will shout about great deeds to be done for Jerusalem. 13 Tus says the Lord, the God of Israel: See, all peoples 14 will make war against Jerusalem, and deport from it 15 [o]ne, two, three, four of the prophets and the elders 16 [and] the pious men. My servant David, ask me: 17 “Give me words [in re]sponse, the sign I ask from you!” Tus says 18 the Lord of Hosts, the God of Israel: My son, in my hands I have 19 a new covenant for Israel, on the third day you will know it. Tus says 20 the Lord God of Hosts, the God of Israel: Evil will be broken before 21 righteousness. Ask me, and I will tell you what this 22 evil plant is. You do not stand on firm ground, but the angel 23 is your support, do not fear! – Blessed be the glory of the Lord from 24 his dwelling! – In a little while I will shake 25 the powers of heaven and the earth. – See the glory of the Lord God 26 of Hosts, the God of Israel! The God of the chariots will listen to 27 the cry of Jerusalem and the cities of Judah and bring consolation for the sake of 28 the hos[t]s of [the] angel Michael, and for the sake of those who have loved 29 and asked him. Thus says the Lord God of Hosts, the God of 30 [Isr]ael: One, two, three, four, five, six. 31 And the angel asked: “The thing you saw, what was it?” – I answered: “A mighty tree.” 32 – “Yes, [J]erusalem[ shall be ]as in former days.” – And I saw a second one 33 [who was] guarding you, Jerusalem, and three, yes, three who perform mighty deeds. 34 . . . three . . . 35 [ ]to them. See: a man standing and . . . [on the wall] 36 and he . . . who will give a sign for Jerusalem. 37 [And] I stand over . . . and he said: This is the f[rst] revelation, 38 [and t]his is the second revelation, [and] these are the poor ones. And I saw 39 [. . . I will take pity on] Jerusalem, says the Lord of 40 Hosts . . . 41 . . . his glory, and I shall see wonders 43 . . . walls . . . 50 [The Lord your God] 51 is with you, your Shepherd[ is with you . . . providing help] 52 from the angels and from on high. [The enemy shall make war] 53 against his people, and the next day . . . [a sign will be given to them, 54 on] the third day it will be, as [the prophet] said. He 55 . . . 56 Yea, see . . . [it shall be] 57 an end to the blood of the slaughtering in Jerusalem. Thus says the Lord of Hos[ts,] 58 the God of Israel. Yes, thus says the Lord of Hosts, the God of 59 Israel, from . . . says the Lord: [I will pour out 60 over Jeru]salem the spirit of the awesome ones. He will give . . . 61 . . . Blessed are you where you walk . . . [These are the] 65 three holy ones from days of old, from the begin[ning . . . ] 66 [Jer]usalem, say: “We trust in you, not [in] 67 flesh and blood.” Tis is their chariot, that of the great ones[ ֹof heaven.] 68 There are many who love the Lord of Hosts, the God of Israel . . . 69 Tus says the Lord of Hosts, the God of Israel . . . 70 Prophets I did send to my people, three of them. But I said 71 when I looked on its ways that were not . . . , I talked to them calling them back to 72 the place for the sake of David, the servant of the Lord. – [Se]e, y[ou created] 73 the heavens and the earth by your great power and by your outstretched 74 arm. You show mercy toward thousands from generation [to generation.] 75 Tree shepherds came to Israel [to search for] pious ones, {to see} 76 if there were among them, if there were among them holy ones and pure on[es.] 77 “Who are you?” – “I am Gabriel, the angel sent [by the Lord . . . and] 78 you shall rescue them. A prophet and a shepherd shall rescue you.” – [“Ten I] ask 79 you for three shepherds, for three prophets.” 80 On the third day: the sign! I am Gabriel, king of the angels, 81 the prince of princes, of those who are close to the courts . . . 82 The sign is for him. See, they[ a]sk you. See those who love the king! 83 On the third day, the small one that I took, I Gabriel. 84 The Lord of Hosts, the God of . . . 85 Then you will stand firm for all[ 87 . . . for e[v]er

Oversettelse til norsk (nummereringen er linjene på steinen)      7 [til] Israels sønner[ 9 ]ord fra Herren[d 10 ]du ba om et ord fra11 Herren, du spurte meg. – Så sier Herren, Allhærs Gud: 12 Jeg vil forbarme meg over dere, Israels hus, jeg vil rope om store gjerninger som skal gjøres for Jerusalem. 13 Så sier Herren, Israels Gud: Se, alle folk 14 skal føre krig mot Jerusalem og fordrive fra det 15 en, to, tre, fire av profetene og de eldste 16 og de fromme menn. Min tjener David, spør meg: 17 «Gi meg ord som svar, det tegnet jeg ber deg om!» Så sier 18 Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Min sønn, i mine hender har jeg en ny pakt for Israel, på den tredje dagen skal du kjenne den. Så sier 20 Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Det onde skal brytes for 21 rettferdighet. Spør meg, så skal jeg fortelle deg hva denne 22 onde planten er. Du står ikke på jord, men engelen 23 er din støtte, frykt ikke! – Lovet være Herrens herlighet fra hans bolig! – Om en liten stund skal jeg ryste himmelens og jordens krefter. – Se herligheten til Herren, hærskarenes Gud 26, Israels Gud! Vognenes Gud skal lytte til ropet fra Jerusalem og Judas byer og bringe trøst for engelen Mikaels hærskare 28 og for dem som har elsket 29 og spurt ham. Så sier Herren, hærskarenes Gud, den 30 [Isr]aels Gud: En, to, tre, fire, fem, seks. 31 Og engelen spurte: «Det du så, hva var det?» – Jeg svarte: «Et mektig tre.» 32 – “Ja, [J]erusalem[ skal være ]som i tidligere dager.” – Og jeg så en annen 33 [som] voktet deg, Jerusalem, og tre, ja, tre som utfører mektige gjerninger. 34. . . tre. . . 35 [ ]til dem. Se: en mann som står og . . . [på veggen] 36 og han . . . som skal gi et tegn for Jerusalem. 37 [Og] jeg står over . . . og han sa: Dette er den første åpenbaringen, 38 og dette er den andre åpenbaringen, og disse er de fattige. Og jeg så 39 [. . . Jeg vil forbarme meg over Jerusalem, sier Herren over 40 hærskarer. . . 41. . . hans herlighet, og jeg skal se undere 43 . . . vegger. . . 50 [Herre din Gud] 51 er med deg, din hyrde[ er med deg . . . gi hjelp] 52 fra englene og fra det høye. [Fienden skal føre krig] 53 mot sitt folk, og neste dag. . . Det skal bli gitt dem et tegn, 54 på den tredje dag skal det være, som [profeten] sa. Han 55. . . 56 Ja, se. . . 57 det skal være en ende på blodet fra slaktingen i Jerusalem. Dette sier Herren, hærskarenes Gud, 58 Israels Gud. Ja, så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, fra . . . sier Herren: [Jeg vil utøse 60 over Jeru]salem de frykteliges ånd. Han vil gi. . . 61. . . Salig er du der du går. . . [Disse er de] 65 tre hellige fra gamle dager, fra begynnelsen. . . ] 66 [Jer]usalem, si: «Vi stoler på deg, ikke [på] kjøtt og blod.» Dette er deres vogn, de stores[ himmelens.] 68 Det er mange som elsker Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud. . . 69 Dette sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud. . . 70 Profeter jeg sendte til mitt folk, tre av dem. Men jeg sa 71 da jeg så på dens måter som ikke var det. . . 72 Jeg snakket med dem og kalte dem tilbake til stedet for Davids, Herrens tjeners skyld. – [Se, du skapte] 73 himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte 74 arm. Du viser barmhjertighet mot tusener fra generasjon til generasjon. 75 Tre hyrder kom til Israel [for å søke etter] fromme, {for å se} 76 om det var blant dem, om det var blant dem hellige og rene på[es.] 77 “Hvem er du?” – «Jeg er Gabriel, engelen sendt [av Herren . . . og] 78 du skal redde dem. En profet og en hyrde skal redde deg.» – [“Ti jeg] ber 79 deg om tre hyrder, for tre profeter.” 80 På den tredje dagen: tegnet! Jeg er Gabriel, englenes konge, 81 fyrstenes fyrste, av dem som er nær ved domstolene. . . 82 Tegnet er for ham. Se, de[a]spør deg. Se de som elsker kongen! 83 På den tredje dagen, den lille jeg tok, jeg Gabriel. 84 hærskarenes Herre, Gud . . . 85 Ti vil du stå fram for alle[ 87 . . . for alltid

For spesielt interesserte så følger kommentarer, fra T.Elgvin, til de enkelte linjer etter artikkelens slutt.

Tanker til slutt:

Gabriel var ikke bare opptatt av frelse fra okkupanter og aggresjon. Det er kanskje for lett å tenke at alt som har betydning for israelere var å bli kvitt romermakten som undertrykte de på denne tiden, eller på andre nasjoner som ønsker krig med Israel. Ja, krig ble det da Jerusalem og tempelet der ble ødelagt. Frelsen Gud tilbød derimot var fra synden.

Hvilket budskap ønsker Gud å få fram også i det gamle testamentet: Syndforgivelse og forsoning gjennom et uskyldig lam som døde i deres sted. Tilgivelse og gjenopprettelse da David og mange andre syndet i historiene fortalt i GT. Dette er Gud opptatt av da som nå.

Når Gabriel kommer til Maria har han dette viktige budskapet; Du skal kalle ham Immanuel, for Han skal frelse sitt folk FRA DERES SYNDER. Dette viktige aspektet er ikke med i moderne forskeres fortolking, men hva om det er dette Gabriel har å åpenbare for israelere som på denne tid var bosatt i Dødehavsområdet. Frelseren skulle snart bli født i en stall. Nådetiden for Israel som nasjon ville snart være forbi: Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste. (Daniel 9:24). En ny pakt ville begynne, beseglet av Jesu død og oppstandelse. Jesus sto opp den tredje dagen. Og Jerusalem ville etter dette se sin endelige ødeleggelse (Daniel 9:27).

Det var Gabriel som kom til Daniel og sa; «Daniel, jeg har nå kommet for å lære deg å forstå.» For deretter å fortelle han hva som skulle skje nettopp i det første århundre beskrevet i Daniel 9 kap.

Vogner kunne være straffedom fra Gud eller frelse fra Gud:

Når dere får se dette, skal deres hjerte glede seg, og deres bein skal blomstre som gresset. Det skal kjennes at Herrens hånd er med Hans tjenere. Men Hans vrede skal ramme Hans fiender. For se, Herren skal komme med ild og med sine vogner, som en virvelvind, for å gjengjelde i sin brennende vrede. Hans straff kommer med flammer av ild. For med ild og ved sitt sverd skal Herren dømme alle mennesker. Jes 66:14-16

Så røktet jeg slaktesauene, særlig de mest elendige i flokken. Jeg tok meg to staver. Den ene kalte jeg Godvilje, og den andre kalte jeg Bånd. Jeg røktet saueflokken. På én måned utslettet jeg de tre hyrdene (falske ledere). Min sjel hadde ikke tålmodighet med dem, og deres sjel fikk også avsky for meg. Sakarja 11;7-8

Vi skulle så gjerne hatt hele teksten på denne steinen. Fragmentene vi har viser i vert fall at Gud var aktiv i å vekke de troende opp slik at de kunne se det store som nå skulle skje i Israel.

For spesielt interesserte:  Kommentarer til enkelte linjer fra Professor Elgvin:

Linje 12: I will have pity on you, house of Israel.

  • 12. ירושלם גדלות may be interpreted not as “the greatness of Jerusalem” (as is commonly done), but as “great deeds (to be) done for Jerusalem,” referring to God’s deeds in the past or the close future, cf. 1 Chr 17:19–21. Acts of God are in focus in this text more than the glory of Zion.

Te .עבדי דוד בקש מן לפני אמ֗ רים [הש]י̊ ב̊ ני, האות אני מבקש מן לפנך 17.–16 .Ll last word of line 16 can materially be read אפרים”) Ephraim”) or ים ִר ָמ ֲא”) words”), as the second letter of this word equally can be read as pe or mem.5 Qimron/ Yuditsky argue for the reading יבני]הש [ ים ִר ָמ ֲא” Give me words [in re]sponse,” referring to this expression in Prov 22:21.

Linjene 16–19 in the Gabriel Inscription skal muligens leses slik: Min tjener David, spør meg “ Gi meg ord (I re)sponse, tegnet jeg ber om fra deg!” Så sier hærskarenes Herre, Israels Gud: Min Sønn, I mine hender har jeg en ny pakt for Israel, på den tredje dag vil du vite det. Så sier Herren hærskarenes Gud, Israels Gud: ondskap vil bli brutt foran rettferdighet. Spør meg, og jeg vil forteller deg hva denne onde grenen er. Du står ikke på solid grunn. Men engelen er din støtte. Vær ikke redd.

My servant David, ask me: 17 “Give me words [in re]sponse, the sign I ask from you!” Tus says 18 the Lord of Hosts, the God of Israel: “My son, in my hands I have 19 a new covenant for Israel, on the third day you will know it. Tus says 20 the Lord God of Hosts, the God of Israel: Evil will be broken before 21 righteousness. Ask me, and I will tell you what this 22 evil plant (branch) is. You do not stand on firm ground, but the angel 23 is your support, do not fear!” 18 JJMJS No. 1 (2014)

Lines 16–22 contain a divine oracle directed to a Davidic messiah, “my servant David . . . my son,” who is promised “a new covenant” (or “a sacred covenant”) and a sign on the third day.

ד עבדי”—min tjener David er nevnt følgene steder i Bibelen” (2 Sam 3:18; 7:5, 8; 1 Kgs 11:13, 32, 34, 36, 38; 14:8; 19:34; 20:6; Isa 37:35; Jer 33:21, 26; 1 Chr 17:4, 7; Ps 89:3, 20; Ezek 34:23–24; 37:24).

Linje 18-19 In a text from the first century B.C.E., the use of either term (“new covenant” or “holy covenant”) for an eschatological breakthrough would be signifcant. For “holy covenant,” cf. Dan 11:28, 30; for “new covenant,” cf. Jer 31:31: CD 6:19; 8:21; 19:33; 20:12; Luke 22:20par; Heb 9:15; 12:24.

Ll. 24–25. In the beginning of line 25 there is space for a short word before השמים, and a few traces of ink are preserved. I suggest to read השמים ̊ל ̊ח:” I will shake the powers of heaven and the earth.” Such a quotation or allusion to Hag 2:6 is also found in Heb 12:26.

Ll. 35–36. With Qimron/Yuditsky read עומד and not עובר. Line 36 contains the verb סמן. A man communicating a sign may have been envisioned standing on the city wall, cf. Amos 7:7.

Ll. 37–38. Read with Qimron/Yuditsky: גלות אות]וז . . . גלות זאות. Tey interpret it as “the first exile” and “the second exile,” referring to Jer 24:1–10. Alternately, one could interpret גלות as a qal or pi‘el infinitive with the meaning “revelation.” Based on ISF 11426, one may possibly read אות]וז . . .] ונה [̊ש ֗ר גלות זאות ̊ה ̊י ̊נ ̊ש גלות”—this is the first revelation . . . and this is the second revelation.” “Revelation” may ft the prophetic character of the text better than a reference to two periods of exile at this point in the text..

Linje 41 one may read the end of the line ים ̊נס ואראה הדרו” . . . His glory, and I shall see wonders.

Linje 54 The line could be reconstructed such as הוא ]הנביא [ ̊שאמר זה ימין שלשת]ל” on] the third day it will be, as [the prophet] said. He . . .”

Linje 60  The next words are read by Yardeni/Elizur as תן◦◦הנרא רוח. I suggest the tentative over out pour will I]—“[אשפוך על ירו]שלם̊ רוח הנראי̊ ם̊ י̊ תן restoration and reading Jeru]salem the spirit of the awesome ones. He will give . . .” ̊ם ̊הנראי,” the awesome ones,” would refer to the angels. L. 61. Afer אשרי one should read ̊אתה or ̊אתם. In the 60context ̊אתה is preferable. One could perhaps restore a text such as ך ̊תי ̊כ ̊ל ̊ב ̊אתה אשרי” Blessed are you where you walk.” 11433. ISF .cf ,שראיתי בד֗ ר̊ כ֗ ו֗ Read .שראיתי ברכ◦ 81.  צרים ֗ח ̊רובי ̊ק ן ̊דמ. The third, fourth and fifth words of this line were connected by Knohl” .(?)holes narrow “ד◦◦ן ארו̊ ב̊ ו̊ ת̊ צר̊ י̊ ם Elizur/Yardeni by read this line with the slaughter of the zealot leader Simon in rocky crevices in Transjordan in 4 B.C.E. (2011a, 47). Taw may equally be read as khet, as no extending base line of this letter can be discerned. I tentatively suggest as a Elgvin, ” the prince of princes, of those who are close to the courts” Gabriel Inscription 11 possible reading of this line צרים ֗ח ̊רובי ̊ק ן ̊דמ השרין שר—referring to the angels approaching God in the courts of the heavenly sanctuary. Qop for ’alep is only a tentative option, as no descender is visible. But the letters of the line below are worn, and the same could be the case for the descender of a qop

.” If my reading of line 80 is correct, the title השרין שר) l. 81), used more probably for Michael than for God in Dan 8:25 (cf. 8:11), is here applied to Gabriel. Elizur lists later Jewish usage of the term “prince of princes” (Yardeni/Elizur 2011, 20–21): In hekhalot literature it designates Metatron or the angelic Youth alongside the Lord, and Gabriel is positioned as the head of the princes (השרים בראש(. Te hekhalot usage would support my reading of lines 80– 81. In later piyyutim “prince of princes” is a designation for Michael. A Babylonian incantation text names the two angels who destroyed Sodom and Gomorrah as Gabriel and Michael (Hamidovic 2009, 157). Te role of two chief angels, Michael as leader of the heavenly host (l. 28) and Gabriel as angelus interpres, is probably inspired by Daniel 8–11.

77 “Who are you?” – “I am Gabriel, the angel sent [by the Lord . . . and] 78 you shall rescue them. A prophet and a shepherd shall rescue (save?) you.” – [“Ten I] ask 79 you for three shepherds, for three prophets.” 80 On the third day: the sign! I am Gabriel, king of the angels, 81 the prince of princes (el. fyrstenes fyrste sml Dan.8), of those who are close to the courts . . . 82 The sign is for him. See, they [a]sk you.

T. Elgvin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here