En Gedi

0
580

Navnets betydning: En betyr kilde og Gedi betyr geitekilling. Rett oversatt vil det da bety geitekillingens kilde. Og kilder er det flere av i EnGedi.

Mange mener at byen i oldtidens Israel gikk under navnet Hazazon-Tamar. I 1 Mosebok er den nevnt som en by hvor amorittene bodde. Amorittene var et folk som stammet fra Kanaan. Da kongen av Elam dro til krig mot byene på sletten, i en av de første Midtøstenkrigene vi hører om, ble denne byen også tatt.

I Josva 15:62 er EnGedi nevnt som en av byene som ble gitt til Juda stamme etter at de hadde invadert Israel og i Esekiels bok er det gitt en profeti om at byen vil bli en fiskelandsby når Dødehavet engang skal bli friskt igjen.

Men den mest kjente historien fra EnGedi handler om David, den senere kjente kongen av Israel. I ren sjalusi var han ufrivillig blitt en fiende av kongen på denne tid: Kong Saul. David var i skul mange steder, men i 1 Samuelsbok får vi vite at han var i skjul i hulene i EnGedis ødemarker.

Dette fikk kong Saul vite og han dro derfor ut for å finne ham der. I den latiske Vulgata står det at Saul søkte etter David «selv på de mest taggete bergarter, som bare er tilgjengelige for ville geiter.” På sin vei kom han til en saueinnhenging og der var det en hule.

Historien om hva som deretter skjedde, er kjent og kjær blant både barn og voksne. Vi lar Joel T fortelle resten av historien i de omgivelsene hvor dette fant sted. Se i filmen øverst.

Denne historien kan leses i sin helhet i 1 Samuelsbok kap 24.

Kong David er forfatter av mange salmer, men i en av dem nevnes det spesielt at den ble skrevet i Judea ørkenen. Det er salme 63, som kan være en takkesalme etter disse opplevelsene David hadde her.

Salomo hadde også et forhold til dette stedet. Han nevner det i sin bok «Høysangen». Her sammenligner bruden sin elskede med «hennaklase i vingårdene ved En-Gedi.»

ETHB

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here