De ti bud og Paktens ark

Resize of paktens_ark copyDe ti bud ble skrevet med Guds Egen finger direkte på to stentavler. Deretter ga Gud Moses befaling om å bygge en Ark til å ha tavlene i.
I bibelen blir de ti bud også kalt for “de ti ord” og “Guds vitnesbyrd”. Arken besto av en kiste laget av tre og overlagt med gull. Denne kisten ble kalt Vitnesbyrdets ark. I tilegg skulle det lages en nådestol med to kjeruber. Nådestolen ble plassert over kisten som et slags lokk.
Over nådestolen ville Gud vise seg som en Konge. Når dyr ble ofret ble det sprinklet i rettning av paktskisten og en gang i året gikk den Øverste presten helt inn til Arken og sprinklet blod på nådestolen og syv ganger foran kisten. Dette skulle symbolisere at det var loven i Arken, de ti bud, som var blitt brutt og som krevde overtrederens død. Istedenfor at overtrederen skulle dø selv ofret de et stedfortredende offer.

For å lære mer om Arken og dens hensikt. Se seminar-serien Ark Files her.

No comments yet.

Leave a Reply