Opphevet Jesus de ti bud?

Opphevet Jesus de ti bud?

 

C10-027

 

I mange år har det pågått en debatt rundt gyldigheten til de ti bud. Mange hevder at Jesus som sa Han var kommet for å oppfylle loven og profetene gjorde dette ved å oppheve den. Likevel står det ingenting i evengeliene at Jesus ønsket å endre eller fjerne loven, isteden oppfordrer han gjentatte ganger mennesker å holde den. Det samme gjør også Paulus, Peter og Johannes i sine brev. I Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, hevdes det at budsskapet er gitt av Jesus til Johannes. (Åp.1,1) Her står det at plagene over menneskene i den siste tid før Jesu gjenkomst vil tas fra Vitnesbyrdets ark der loven ble plassert. De ti bud skal altså ifølge Åpenbaringen ta del i dommen over menneskeheten. ( Åp.15:5-8 og 16:1; 11:19) Jesus selv oppmuntret sine disipler til å holde sabbaten også etter sin død ved å be de be om at deres flukt ikke måtte bli på en sabbat. Jesus snakket her om da Jerusalem og templet skulle ødelegges i år 70 e.Kr. (Matt.24:20)
Ideen om at man ikke trenger å holde de ti bud kommer av Paulus sine brev. Men blant de som holder de ti bud og de som hevder de er opphevet finnes det to forskjellige måter å tolke Paulus sine ord. Fordi Paulus selv hevder det er viktig å holde Guds bud mener de at han ikke kan motsi seg selv og at dermed at han er mistolket. (1.Cor.7:19) I Åpenbaringsboken står det at Guds hellige vil være de som “holder Guds bud og har Jesu tro”. (Åp.14:12) Det står også at de som ønsker å holde Guds bud vil bli forfulgt. “Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.” (Åp.12:17)
Den ene siden hevder Guds bud var den gamle pakt og i den nye pakt trenger man ikke holde dem. Den andre siden hevder at sermonilovene (ofring av okser, lam og geiter etc) var den gamle pakt og at Jesu offer (troen på Hans offer) er den nye.  (RT)

 

 

FOR Å LESE EN BOK OM LOVEN’S EVANGELISKE BETYDNING,
KLIKK HER FOR GRATIS PDF: PAULUS OG LOVEN

 

___________________________________________________________________________

Se ‘The Ten Commandments’:

8 Responses to “Opphevet Jesus de ti bud?”