Profeten som slo eselet sitt.

bileam1

I I et enestående funn, forteller en gammel tekst funnet i  Deir Alla, Jordan i 1967, om aktivitetende til en profet som heter Bileam eller Balaam.  Kan dette være Bileam i Det gamle testamente?

Teksten identifiserer den samme mannen. Tre ganger i de fire første linjene er han omtalt som Bileam, Beors sønn, akkurat som i Bibelen.

Bileam var ikke en israelitt. Han ble leiet inn av Balak, kongen i Moab, for å forbanne israelittene. De hadde slått leir på østsiden av Jordan elva, i ferd med å gjøre sine historiske inntreden i det lovede land.  (Mos 22-24).

Den utrolige innskripsjonen består av 119 fragmenter skrevet med svart og rødt. Den ble funnet i noen husrester ødelagt etter et jordskjelv i Jordan, i oldtiden. Forskere i utgravingsområdet mener jordskjelvet kan ha vært det som er beskrevet ca. 750 f.Kr. i kong Uzzias tid.

Hva sier innskripsjonen som ble funnet?

Bilaam4

Den er skrevet på arameisk og teksten begynner med en tittel: Advarsler fra Balaam, sønn av Beor bok. Han var en profet fra gudene. Henvisningen til “Bileams bok” angir at teksten var en del av et pre-eksisterende dokument, og at materialet teksten er hentet fra er ennå eldre enn inskripsjonen her funnet. Bileam åpenbarer deretter en visjon om forestående dom fra gudene, og går inn i en slags argumentasjon med sine tilhørere.

Det står i Bibelen at Bileam var fra Pethor, nær “elven” (Num 22:5), i “Aram” (Num 23:7; Dt 23:4). Deir Alla ligger like ved Jabbokelven. Arkeologen William Shea fant en innskripsjon

Bileam3

på en kileskrifttavle i Dair Alla hvor det sto navnet Pethor. Dersom Bileam var en historisk person, er det nærliggende å tro at Moses også var det.

Inskripsjonen tyder på at noen arameere, som etter hvert holdt til i hele det som er dagens Syria, verdsatte Bileam høyt i flere århundre senere.De eksisterte samtidig.

av EHB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here