Habakkuk var en jødisk profet som har fått en bok oppkalt etter seg i Bibelen. Kanskje mest kjent for skriftstedeti Hab 2,4 …… ”men den rettferdige skal leve ved sin tro.”
Ikke så ulikt Paulus som sier i Rom 1,17 ”for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.” Paulus siterer Habakuk, og hans lære er like mye jødisk som det meste som er skrevet i det nye testamentet.

Han er også kjent for å være profeten som argumenterer med Gud: ”Hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope uten at du hører! Jeg klager for deg over vold – og du frelser ikke. Hvorfor lar du mig skue urett, og hvorledes kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne; det yppes strid og det oppstår tretter. Derfor er loven

kartturk

maktesløs, og retten kommer aldri frem; for ugudelige omringer den rettferdige, derfor kommer retten frem forvrengt.” Hab. 1,1.3.4.

Men så kom straffen over et etter hvert så ugudelig folk; ”For se, jeg lar kaldeerne reise sig, det ville og voldsomme folk, som farer frem så vide som jorden når, for å ta i eie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here