Askelon

01020039

 

 

Bibelen forteller at juda stammen tok over filisterbyen Askelon, men at de ikke maktet å beholde stedet. Det var kontinuerlige kamper mellom de israelske stammer 01020046og filisterne. (Dom.1:18)
Vi får også høre om en mann som het Samson som drepte tretti mann i Askelon. (Dom.14:19) Da filisterne hadde tatt Paktens ark i kamp og ble rammet av plager sendte de med en offergave av gull for Askelon da de skulle sende Arken tilbake. (1.Sam.6:17) I 2.Samuelsbok 1:20 står det 01020038 at filisternes døttre i Askelon gleder seg og jubler hvis det går ille med Israel. Videre i Jeremia 47 forkynner Gud en dom over byen og foreller at byen skal bli til ruiner. I Amos 1:8 står det at Gud vil utrydde den som bærer kongestaven i Askelon og at filisterne ville gå til grunne. Videre i Sefenia 2:4-5: ”  For Gasa skal bli forlatt, og Askalon en ørken; Asdods folk skal jages ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes op med rot.  Ve dem som bor i bygdene ute ved havet, kreterfolket! Herrens ord kommer over dig, Kana’an, du filistrenes land, jeg vil ødelegge dig så ingen skal bo i dig.”

I dag er det en moderne Askelon som ligger innenfor dagens Israels grenser. Det er ikke bygd over restene etter den gamle 01020016byer. Noen biter ligger oppe på klippen ved havet, andre biter ligger strådd på sanden nedenfor og noen murblokker ligger i havet.

Alle de fem filisterbyene Bibelen forteller om ligger der Bibelen sa de skulle ligge, dog i ruiner. Filisterne gikk til grunne slik Gud sa.

(RT.)

 

 

 

 

 

 

 

Under: Danny og Ronny Wyatt forteller om da de var med sin far og fant gamle kananittiske begravelsespotter ute i havet ved Askelon. Dette hadde arkeologer lett etter lenge. På grunn av funnet fikk de gravingstilatelse i Jerusalem for et annet prosjekt.

No comments yet.

Leave a Reply